Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

ΣΤΟΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ "ΜΑΓΩΝ"


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ
Στην Ελλάδα, η πρώτη κανονική Τεκτονική Στοά, ιδρύθηκε στη Βενετοκρατούμενη τότε Κέρκυρα, το έτος 1782, με όνομα "Beneficenza" (Αγαθοεργία), η οποία υπαγόταν στη Μεγάλη Στοά της Βερόνας, που έδρευε στην Παδούη της Ιταλίας. Εν τω μεταξύ την ίδια περίοδο, άρχισαν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από Έλληνες της διασποράς, να ιδρύονται Ελληνόφωνες Στοές, ενώ το 1780 μια παραπλήσια προς τον Τεκτονισμό Οργάνωση είχε ιδρυθεί στη Βιέννη, με το όνομα "Καλοί Εξάδελφοι". Αυτή ακολουθούσε τους τεκτονικούς τύπους και είχε σκοπό τη συνένωση όλων των Χριστιανών, που βρίσκονταν σε Βαλκανικές χώρες και αγωνίζονταν για την απελευθέρωσή τους απ' τον Τουρκικό ζυγό. Σ' αυτή την οργάνωση ανήκε και ο μεγάλος Έλληνας υμνητής της Ελευθερίας και κατόπιν Εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος. Αργότερα, το 1810, ο Διονύσιος Ρώμας ένωσε τις Στοές της Κέρκυρας "Αγαθοεργία" και "Φιλογένεια" σε μια κοινή Στοά, η οποία απ' το έτος 1811 αποτέλεσε την πρώτη Μεγάλη Στοά στον Ελληνικό χώρο με τίτλο "Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, κατ' Ανατολήν Κερκύρας, 1811". Η πρώτη αυτή Ελληνική Μεγάλη Στοά, όχι μόνο καλλιέργησε το έδαφος για την απελευθέρωση του αλύτρωτου Ελληνισμού, αλλά με την υπευθυνότητα και πρωτοβουλία του Διονυσίου Ρώμα, έλαβε αποφάσεις, που είχαν ανυπολόγιστο ευνοϊκό αντίκτυπο στην επιτυχία του ιερού Αγώνα. Για την αρχαιότητα αυτή αναγνωρίζεται στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η αντίστοιχη ιεραρχική τάξη μεταξύ όλων των Κανονικών Μεγάλων Στοών.
Στα επόμενα χρόνια ανδρώθηκε γρήγορα ο Ελληνικός Τεκτονισμός στα Επτάνησα, πολυσχιδής δε και πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του στην Ελληνική Εθνεγερσία. Ιστορική αποβαίνει η Στοά "Ένωσις" της Λευκάδας, γιατί εκεί μυήθηκε ο Εμμανουήλ Ξάνθος και εκεί οραματίστηκε την ιδέα για την ίδρυση της "Φιλικής Εταιρείας", πάνω σε καθαρά τεκτονικές βάσεις. Τέκτονες που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση του 1821 ήταν, μεταξύ άλλων, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε', ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μουρούζης ο Ιωάννης Καποδίστριας κ.ά.
Με πρωτοβουλία της "Μεγάλης Ανατολής" η οποία, με Μεγάλο Διδάσκαλο τον Διονύσιο Ρώμα, λειτουργούσε στην Κέρκυρα και η οποία πολλά πρόσφερε στον υπέρ της ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνα, ιδρύθηκε το 1811, στη Μόσχα, η Τεκτονική Στοά "Φοίνιξ", με τη συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Επίσης ιδρύθηκαν η Στοά "Αθηνά" στο Παρίσι, στη συνέχεια δε η "Εταιρεία των Φιλομούσων" στη Βιέννη και στην Αθήνα, στις οποίες εργάστηκαν Τέκτονες πατριώτες, που αργότερα εντάχθηκαν και στη "Φιλική Εταιρεία".
Το έτος 1813, με μέριμνα πάλι του Ιωάννη Καποδίστρια, ιδρύθηκε στο Παρίσι Τεκτονικό Κέντρο, με την ονομασία "Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον", στο οποίο η τεκτονική εργασία συνδυαζόταν στενά με τη μυστική προετοιμασία για την απελευθέρωση της Ελλδος. Εκεί μυήθηκε ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο οποίος μετά την επιστροφή του στη Μόσχα, εμύησε αργότερα και τον Νικόλαο Σκουφά. Τον ίδιο χρόνο, οι Αθ. Τσακάλωφ και Ν. Σκουφάς, μαζί με τον Εμμανουήλ Ξάνθο, έθεσαν στην Οδησσό της Ρωσίας, τις βάσεις για τη σύσταση "μυστικής εταιρείας", που έταξε ως σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδος απ' τους Τούρκους. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 η "Φιλική Εταιρεία", στην οποία μυήθηκαν πολυάριθμοι διακεκριμένοι Έλληνες πατριώτες - Τέκτονες και μη - και οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά, με υλικά και ηθικά μέσα, στην επίτευξη της Παλιγγενεσίας του Έθνους, ενώ παράλληλα πολλές Ευρωπαϊκές Τεκτονικές Στοές, πρόσφεραν χρήματα για την επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού.
Στο ιστορικό δοκίμιο περί της Φιλικής Εταιρείας ο Ιωάννης Φιλήμων, αναφέρει μεταξύ άλλων: "Οι αυτουργοί εδανείσθησαν κανόνας πολλούς από την Εταιρείαν των Μασόνων και τους εφήρμοσαν επιτηδείως εις το πνεύμα και τα πάθη του Έθνους."
Το 1843 έπαψε να λειτουργεί η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή. Αλλά μετά είκοσι έτη, το 1863, ιδρύθηκε στην Αθήνα, κανονική Τεκτονική Στοά με το όνομα "Πανελλήνιον", με έγκριση και υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν κι άλλες κανονικές Στοές: "Ποσειδωνία" στον Πειραιά, "Σκουφάς" στη Χαλκίδα, "Αρχιμήδης" στην Πάτρα, "Παίδες Λεωνίδου" στη Σύρο, "Ρήγας Φεραίος" στη Λαμία, "Πρόοδος" στο `Αργος κ.ά.
Οι επτά αυτές Στοές συνενώθηκαν το έτος 1864 και ζήτησαν απ' τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, την άδεια ιδρύσεως ανεξάρτητης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, αλλά η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας αρνήθηκε, επέτρεψε δε μόνο την ίδρυση Ανωτάτου Τεκτονικού Διευθυντηρίου στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της, στο οποίο προϊσταντο οι Αδελφοί Δημήτριος Μαυροκορδάτος Υπουργός, Σπήλιος Αντωνόπουλος Υπουργός και Νικόλαος Δαμασκηνός Καθηγητής του Πανεπιστημίου.
Τέλος, στις 10 Απριλίου του 1867, μετά από νέο αίτημα των Ελλήνων Τεκτόνων, η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, κήρυξε αυτόνομο Ελληνικό Τεκτονικό Κέντρο, με την επωνυμία "Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος" και με έδρα την Αθήνα, η οποία, με την αναθεώρηση του Τεκτονικού Συντάγματος το έτος 1936, μετονομάστηκε σε "Μεγάλη Στοά της Ελλάδος".
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με την αποκατάσταση της ειρήνης, ο Ελληνικός Τεκτονισμός ανασυντάχθηκε και ανάπτυξε βαθμιαία υψηλό πνευματικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να εκδίδει το Τεκτονικό Δελτίο "Πυθαγόρας", που πρωτοκυκλοφόρησε το 1882. Το περιοδικό αυτό περιλαμβάνει άρθρα τεκτονικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, νέα απ' τις Τεκτονικές Στοές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις απ' τις ξένες Μεγάλες Στοές. Κυκλοφορεί δυο φορές το χρόνο και διανέμεται δωρεάν μόνο στα τακτικά μέλη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Συνάμα, από το 1994, εκδίδεται ετησίως και στην αγγλική γλώσσα και αποστέλλεται σε όλες τις κανονικές Μεγάλες Στοές του κόσμου, με τις οποίες η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος διατηρεί φιλικές σχέσεις.
Επίσης διοργανώνονται, δυο φορές το χρόνο, Ανοικτές Εκδηλώσεις, με τη μορφή "στρογγυλών τραπεζών", με επιλεγμένους ομιλητές, Τέκτονες και μη, οι οποίοι είναι ειδικοί σε θέματα γενικοτέρου πολιτιστικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών και μπορούν να τις παρακολουθήσουν και μη Τέκτονες, κατόπιν προσκλήσεως.
Οι Έλληνες Τέκτονες, υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αναπτύσσουν από πολύ παλιά και αξιόλογη φιλανθρωπική δραστηριότητα, συντελώντας έτσι, αθόρυβα, στην ηθική και πολιτιστική εξύψωση της Κοινωνίας. Μεταξύ των πιο σημαντικών κοινωνικών προσφορών, εκ μέρους των Ελλήνων Τεκτόνων, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, συγκαταλέγονται η ίδρυση και λειτουργία των νυκτερινών Σχολών μέσης Εκπαιδεύσεως "Μέλης" και "Φοίνιξ" και η ίδρυση της Παιδοπόλεως "η Θεομήτωρ". Επίσης, πρωταρχική και πολυσήμαντη θεωρείται η συμμετοχή ενεργών και δραστηρίων Τεκτόνων στην ίδρυση και λειτουργία της "Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας" το έτος 1958, με την έκτοτε λαμπρή και πανελλήνια γνωστή δραστηριότητά της, εναντίον της νόσου του καρκίνου, μεταγενέστερα δε και του "Συλλόγου S.O.S." για την προστασία και την περίθαλψη πασχόντων Αυτιστικών παιδιών. Μεγαλειώδες έργο των λαμπρών Τεκτόνων, Αλεξάνδρου Τζαζοπούλου και Γεωργίου Κατσαφάδου, υπήρξε και η δημιουργία και λειτουργία ειδικού Ξενώνα με την ονομασία "Οίκος Ξενίας και Περιθάλψεως Ασθενών" στην Κάτω Κηφισιά, για καρκινοπαθείς που προέρχονταν απ' την Ελληνική Επαρχία και εστερούντο των μέσων διαμονής στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλλονται σε ειδική θεραπευτική αγωγή στα δύο μεγάλα Αντικαρκινικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ''`Αγιος Σάββας'' και ''Μεταξά''. Ο Ξενώνας αυτός επεκτάθηκε συν τω χρόνω σε νέο κτιριακό συγκρότημα, εξοπλίστηκε, επανδρώθηκε με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και λειτούργησε ως ενιαίο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με την ονομασία "`Αγιοι Ανάργυροι", μέχρι το 1986. Έκτοτε εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτούργησε ως Γενικό Νομαρχιακό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κ. Κηφισιάς.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, δια του φιλανθρωπικού Τεκτονικού Ιδρύματος αυτής, το οποίο συντηρείται χάρη στην οικονομική αρωγή αποκλειστικά των μελών της, συνεχίζει σταθερά να επιτελεί σημαντικά έργα ευποιϊας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - 1/10/2005 EΩΣ 30/9/2006
1.- Κατά την ανωτέρω περίοδο συνεκλήθησαν σε τακτικές διμηνιαίες Συνόδους οι Πρόεδροι των Στοών, οι Επιθεωρητές και οι Κοσμήτορες, τους οποίους ο Μέγας Διδάσκαλος Σπ. Παϊζης και τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ενημέρωσαν διεξοδικά για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, τις τρέχουσες εξελίξεις και δόθηκαν απαντήσεις ή και λύσεις στα θέματα που τέθηκαν. Ο Μέγας Διδάσκαλος ενημέρωσε τα μέλη σε κοινές Συνεδρίες όλων των Στοών, κατά τον Δεκέμβριο 2005, επί των πεπραγμένων του Συμβουλίου και των προοπτικών της Αδελφότητος.
2.- Ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός και η συστηματική οργάνωση της Γραμματείας και του Ταμείου της Μεγάλης Στοάς ώστε να παρέχεται η, κατά το δυνατόν, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της αποστολής τους. Τα έντυπα εισδοχής προσαρμόστηκαν στις σύγχρονες απαιτήσεις.
3.- Εγκρίθηκε η χορήγηση 45 υποτροφιών ύψους 135.000 ευρώ εις μνήμην του Νίκου Καζαντζάκη (30 σε νέους υποτρόφους πρωτοετείς φοιτητές και 15 σε παλαιούς υποτρόφους) που πληρούν τις προδιαγραφές του «Κανονισμού Υποτροφιών», ο οποίος συνετάγη και εγκρίθηκε υπό του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς. Το πρόγραμμα υποτροφιών 2005 – 2006, εις μνήμην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, ενίσχυσαν οι Στοές «Σπυρίδων Νάγος», «Αττικός Αστήρ», «Αναγέννησις» και «Όμηρος» ως και τρία μέλη της Αδελφότητος διά του ισοπόσου τριών υποτροφιών. Την 5.12.2005 διοργανώθηκε συγκέντρωση των υποτρόφων στην αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» του Τεκτονικού Μεγάρου, όπου ο Μέγας Διδάσκαλος Σπ. Παϊζης παρέδωσε τις επιταγές .
4.- Συνεχίστηκε η αιμοδοσία των μελών υπέρ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για τα παιδιά που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, με την ελπίδα ότι ο φιλάνθρωπος στόχος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
5.- Εγκαθιδρύθηκαν στην Ανατολή Ελευσίνος δύο νέες Στοές «Πλωτίνος» (5 Νοεμβρίου 2005) και «Αθηνά – Σοφία» (5 Ιουνίου 2006) και εγκρίθηκε η δημιουργία αγγλόφωνης Στοάς στην Κέρκυρα, με την επωνυμία «Λόρδος Βύρων».
6.- Συνεχίστηκε η έκδοση του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» από τον νέο εκδότη που προέκυψε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η ανανεωμένη μορφή και το αξιόλογο περιεχόμενο του τεκτονικού δελτίου.
7.- Την 12 Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η 18η Ανοικτή Εκδήλωση με θέμα «Περιβάλλον και Άνθρωπος» με εισηγητές την κα Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κ. Γεώργιο Κουμάντο , Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Πέτρο Γέμτο, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανη και τον Θεοδόσιο Τάσιο , Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. ως συντονιστή.Ανοικτές εκδηλώσεις διοργάνωσαν επίσης οι Στοές «Φοίνιξ 51», «Βελλεροφόντης» και «Πλωτίνος» στο Τεκτονικό Μέγαρο Ελευσίνος (15 Μαΐου 2006), με ομιλητές τους Μ. Ανδρεάδη (Θέμα : «Τι είμαστε») και Ι. Κολλιόπουλο (θέμα : «Ιερά Οδός. Προσέγγιση στο Ελευσινιακό») και ακολούθησε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.
8.- Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών και η αποστολή των πλεοναζόντων τευχών και των βιβλίων σε Στοές της Περιφέρειας.Παράλληλα με την διάθεση των ψηφιοποιημένων τευχών του Τεκτονικού Δελτίου – Πυθαγόρας (περίοδος 1982 – 2005), συνεχίστηκε η αποτύπωση σε DVD της περιόδου 1954 – 1982 και θα ολοκληρωθεί με την ψηφιοποίηση της περιόδου 1923 – 1940.
9.- Εορτάστηκε (9-12 Ιουνίου 2006) το Θερινό Ηλιοστάσιο Στοών Βορείου Ελλάδος στην Κέρκυρα, με ομιλίες αναφερόμενες στις επιδράσεις του Ελευθεροτεκτονισμού στην Κερκυραϊκή Κοινωνία, και ομιλητές τα μέλη Ε. Καλογερόπουλο και Γ. Πουλημένο. Επίσης οργανώθηκε (23 – 24.9.2006) από την Στοά «Ερμής» Σύρου, η Γ’ Αμφικτιονία Νήσων, με θέμα : «Η προοπτική του Ελευθεροτεκτονισμού και οι νέες Τεχνολογίες» .
10.- Διοργανώθηκε (10-11 Δεκεμβρίου 2005) υπό του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, η Α’ Εκδήλωση Στρογγύλης Τραπέζης, στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών με γενικό συντονιστή το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Β. Κούτση.
Α΄ Θεματική :«Συνιστώσες του Τεκτονισμού» (συντονιστής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Λ. Παπαδόπουλος) και ειδικώτερα θέματα :(α)«Το Φιλοσοφικό στοιχείο του Τεκτονισμού ως ορθολογική μεθοδολογία έρευνας της αλήθειας και ως ιδεολογική ταυτότητα» (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Ν. Βουργίδης).(β) «Ο ανθρωποκεντρισμός του Τεκτονισμού, ένας ολοκληρωμένος ανθρωπιστικός ουμανισμός» (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Γ. Βασιλογεώργης ).(γ) «Η ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης στην Τεκτονική ανθρωπολογία». (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Α. Τζιφάκις)
Β’ Θεματική : Ο Τεκτονισμός στην σύγχρονη Κοινωνία (συντονιστής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Μ. Ρωμαντζής) και ειδικώτερα θέματα :(α) «Το περιεχόμενο του «τελικού λόγου» περί ανυψώσεως του ανθρώπου και «ανορθώσεως της ανθρωπότητος» στην Κοινωνία των Πολιτών» (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Δ. Βασιλάκος).(β) «Η κατά τον Τεκτονισμό άσκηση του φιλανθρωπικού έργου ως κοινωνική ανάγκη ή ως Κοινωνική δικαιοσύνη;» (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Μ. Γρύλλης).(γ) «Ο Οικουμενισμός του Τεκτονισμού στην σύγχρονη παγκοσμιοποιούμενη Κοινωνία» (εισηγητής το μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς Γ. Ματσόπουλος).
Τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς συνήγαγον τα συμπεράσματα, ο Λ. Παπαδόπουλος της Α’ Θεματικής και ο Μ. Ρωμαντζής της Β’ Θεματικής ενώ συνόψισε ο Μέγας Διδάσκαλος Σπ. Παϊζης με θέμα: «Υλοποίηση των συμπερασμάτων της στρογγύλης τράπεζας».Τα κείμενα και οι παρεμβάσεις των μελών της Αδελφότητας της Στρογγύλης Τράπεζας τυπώθηκαν και διατίθενται στα μέλη με τίτλο:«Ο Τεκτονισμός στο κατώφλι του 21ου αιώνα».
11.- Απεφασίσθη, κατόπιν εισηγήσεως της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, όπως ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Σπ. Παϊζης και οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Μεγάλης Στοάς της Πενσυλβανίας και της Αυστρίας, εγκαταστήσουν τον Μέγα Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, κατά την 8η Οκτωβρίου 2006, καθ’ ήν ημερομηνία έλαβε χώρα η εγκαθίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου.
12.- Άρχισε να λειτουργεί η ελληνόφωνη Στοά «Ρήγας Φερραίος» στο Βουκουρέστι, υπό την αιγίδα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας, η επίσημη εγκαθίδρυση της οποίας θα γίνει πανηγυρικά την άνοιξη του 2007.
13.- Διοργανώθηκε (16-31 Ιαν. 2006) με μεγάλη επιτυχία, στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, η Α’ Εκθεση με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και φωτογραφίας, στην οποίαν συμμετέσχον δέκα οκτώ (18) μέλη της Αδελφότητος, επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Η Μεγάλη Στοά εξέδωσε καλαίσθητο τόμο με φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση αυτή.
14.- Εκδόθηκε με φροντίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, το έργο του μέλους Μ. Κωνσταντίνη με θέμα «Η Ελληνική Τεκτονική Βιβλιογραφία» (Εκδ. Οίκος. Πάλλη), απαραίτητο βοήθημα για κάθε μελετητή της γεννέσεως, εξελίξεως και εξαπλώσεως του Ελευθεροτεκτονισμού στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο .
15.- Το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος τίμησε πλειάδα μελών για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους στην Αδελφότητα ως και για το αξιόλογο πνευματικό τους έργο ως και την Στοά «Φοίνιξ» του Πειραιώς για την αθρόα συμμετοχή των μελών της στην Αιμοδοσία.
16.- Παράλληλα με την επιμέρους φιλανθρωπική δραστηριότητα των Στοών η Μεγάλη Στοά συνέχισε την ενίσχυση Ιδρυμάτων, Κοινωφελών Σωματείων και αναξιοπαθούντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσεφέρθησαν τα κάτωθι ποσά :
€ 10.000
Στον Σύλλογο Κερκύρας γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με αναπηρία.
€ 10.000
Στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
€ 30.000
Στο Ίδρυμα σιτίσεως και στεγάσεως αστέγων του Δήμου Αθηναίων.
€ 5.000
Στην Αστρονομική Εταιρεία Κερκύρας
€ 3.712
Για την αγορά κλίνης αιμοδοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
€ 5.000
Στην Μεγάλη του Γένους Σχολή (Κωνσταντινούπολη)
€ 5.000
Στο Ζωγράφειο Ίδρυμα Κωνσταντινουπόλεως.
€ 11.100
Στην Μητρόπολη Αξώμης (Αιθιοπίας) Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
€ 2.300
Για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της Στοάς «ΗΛΙΟΣ» κ.λ.π.
Επίσης προσεφέρθησαν διάφορα ποσά προς την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, εις μνήμην μεταστάντων μελών της Αδελφότητός μας.
17.- Τέλος, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος καλλιέργησε ιδιαίτερα αρμονικές σχέσεις με όλες τις Τεκτονικές Δυνάμεις της Αλλοδαπής, με τις οποίες υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, και συμμετείχε κατά καιρούς, με αντιπροσωπείες σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις Μεγάλων Στοών του εξωτερικού. Ενδεικτικά την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εκπροσώπησαν μέλη του Συμβουλίου, όπως στην 16η Σύνοδο των Μεγάλων Γραμματέων των Μεγάλων Στοών στην Γενεύη (8.10.2005), στην εορταστική εκδήλωση της Μεγάλης Στοάς του Λουξεμβούργου (11-13.11.2005), στην εκδήλωση για την επέτειο συμπληρώσεως 15ετίας από την αφύπνιση της Μεγάλης Στοάς της Τσεχίας(25-26.11.2005), στην Περιφερειακή Μεγάλη Στοά της Αγγλίας στην Κύπρο (3-4.12.2005), στην εκδήλωση της Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας – Σύνοδο του SINAIA (10-12.3.2006), στην συγκέντρωση της Μεγάλης Στοάς της Ουγγαρίας (18.3.2006), στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας (Δεκ. 2005), στην επέτειο των 250 ετών από της ιδρύσεως της Μεγάλης Στοάς της Ολλανδίας, στην Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας (31.3. – 2.4.2006) κ.λ.π.