Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

ΜΑΣΟΝΙΑ, "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" ΚΑΙ ΕΨΙΛΟΝΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΟΝΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ "ΠΑΚΕΤΩΝ "ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ


ΕΛΛΗΝΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ...

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ – IN HOC SIGNO VINCESTHE SOVEREIGN CHRISTIAN ORTHODOX UNITED ORDER OF THE RED CROSS OF CONSTANTINE AND THE ORDERS OF THE HOLY SEPULCHRE AND SAINT JOHN THE EVANGELISTΠαρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΕΛΟΧΙΜ VS ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟ...


Για να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα πρέπει να ανα­ τρέξουμε στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, στο οποίο στηρίχτηκε η ελληνική μετάφραση. Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «ΕΛΩΧΙΜ» έχει πολλές ερμηνείες. σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχοντες και τους ανθρώπους που διακρίνονται για την αρετή τους. Έτσι σε πολλά κείμενα όταν μιλούν για τους «ΕΛΩΧΙΜ» εννοούν αλλού τους Αγγέλους του Θεού και αλλού τα Παιδιά του Θεού. Συνεπώς, σε πολ­λές περιπτώσεις οι Υιοί του Θεού μπορεί να αποκαλούνται Άγγελοι του Θεού, όπως επίσης και οι ενάρετοι άνθρωποι να αποκαλούνται κι αυτοί Άγγελοι. Η Ρω­μαιοκαθολική Εκκλησία μάλιστα στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, την Vulgata, μεταφράζει τους «ΕΛΩΧΙΜ» ως τα Παιδιά του Θεού. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο μεγάλος Πατέ­ρας της Δύσης Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος στο βιβλίο «Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei) υποστηρίζει ότι με τον όρο «ΕΛΩΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι Άγγελοι είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε φύλο ούτε υλικά σώματα. Επομένως, δεν ήταν δυνατόν οι Άγγελοι να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων και άρα, στο βιβλίο του Ενώχ με τη λέξη «ΕΛΩΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι. Αυτό άλ­ λωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της «Γένεσης», όπου στο έκτο κεφάλαιο και τρίτο στίχο (6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, όταν λέει: «Δε θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Επομένως, αυτοί που προσελκύστηκαν από τις όμορφες γυναίκες και ενώθηκαν μαζί τους ήταν οι ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι Άγγελοι. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μιλώντας στους Σαδδουκαίους για την ανάσταση των νεκρών τους είπε: «Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμ­φεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό» (Κατά Ματθαίον 22,30). Από τα λόγια του Ιησού Χριστού αντιλαμβανόμαστε ότι οι Άγ­ γελοι δεν παντρεύονται και συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με γυναίκες. Οι «ΕΛΩΧΙΜ» είναι οι ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι και σε ένα άλλο από­ κρυφο κείμενο που έχει τον τίτλο «Βιβλίο του αγώνος του Αδάμ». Στο κείμενο αυτό ο Ιάρεδ, που στην Πα­ λαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως ο πατέρας του Ενώχ, μιλώντας στα παιδιά του τους λέει: «Σας εξορκίζω στη μνήμη του πατέρα μας Αδάμ και του Άβελ και του Σηθ και του Ενώχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πλέον μαζί σας και δε θα είστε πλέον παιδιά του Θεού, αλλά του Διαβόλου». Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το θέμα που δημιουργήθηκε για τους Αγγέλους και τη σύναψη σχέσεων με τις κόρες των ανθρώπων στο βιβλίο του Ενώχ, οφείλετε στη λανθασμένη μετάφραση της εβραϊκής λέξης «ΕΛΩΧΙΜ», που οι μεταφραστές της στην ελληνική γλώσσα της έδωσαν την σημασία των Αγγέλων και όχι των ενάρετων ανθρώπων΄. Αρα διαπιστώνουμε πως οι άγγελοι και οι ελοχείμ είναι δυο διαφορετικές οντότητες. Οι άγγελοι ασώματοι και οι ελοχείμ με υλικό σώμα. Το υλικό σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα σάρκα. Τάγματα Αγγέλων Σεραφείμ Χερουβίμ Θρόνοι Κυριότητες Δυνάμεις Εξουσίες Αρχές Αρχάγγελοι Άγγελοι Τάγματα Ελοχίμ Ελ Νορ Ελ Λιν Ελ Ζιν Ελ Νιρ Ελ Λαν Ελ Σαν Ελ Τερε Ελ Γαν Ελ Ταν Σύμφωνα με την γένεση πρώτα ο Θεός εποίησε το ελοχίμ και μετά τους αγγέλους. Οι ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους αγγέλους. Ειδικά ο πρώτος ελοχίμ.Ο παλαιός όλων των εποχών όπως λέει ο Ενώχ. Και αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία έδωσε εντολή να δημιουργηθεί ο άνθρωπος (σε ποιον;) καθ΄εικόνα και ομοίωση (στον πρώτο ελοχίμ). Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ’ομοίωση των ελοχίμ,κατά την εξέλιξη του θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Για αυτό το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον σαμαέλ, τον γνωστό και ως διάβολο. Οι άγγελοι που εξεργέθηκαν έμειναν γνωστοί ως εκπεσόντες άγγελοι. Μετέπειτα ήρθε και η πτώση του ανθρώπου από τον ουρανό με την γνωστή ιστορία του Αδάμ την Εύα και το μήλο. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν τεράστιας ανάλυσης, πράγμα αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο.Κατα την πτώση του ανθρώπου έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν την γη και τον άνθρωπο 201 ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι το αυξάνεστε σημαίνει να εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να γίνουμε. Δηλαδή καθομήοση των ελοχιμ. Οι 201 ελοχίμ που δεν έχουν το δικαίωμα του αυξάνεστε και πληθύνεστε πράξανε μια μεγάλη αμαρτία. Ποια: την αμαρτία του πληθύνεστε. Σύμφωνα λοιπόν με τις ελάχιστες δημοσιοποιημένες πηγές, που είναι η αρχαία ελληνική μυθιστορία, η Παλαιά Διαθήκη και ο απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ, κάποιοι ... σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση, κεφ 6, 1-2), οι Ελοχείμ, παρά το θέλημα του Θεού συνευρέθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν όντα, πλάσματα, ξεχωριστά μεν, αποκυήματα πράξεως ανομίας δε. Τα πλάσματα αυτά πολέμησαν μεταξύ τους (τιτανομαχία) και οι νικητές έκλεισαν τους ηττημένους στα "Τάρταρα", σφραγίζοντας τους μέσα στη Γη με ειδικές "πύλες" που τίποτε δε μπορούσε θεωρητικά να τις ανοίξει. Οι νικητές παρεξετράπησαν παίζοντας το θεοί και θεές μεταξύ των ανθρώπων, αφού οι δυνάμεις τους και οι ικανότητές τους ήσαν υπεράνθρωπες. Τα γένη αυτών είναι το γένος του Κρόνου-των ανθρωπόμορφων. το γένος των μαλτσεχ η του ανουβι, με σώμα ανθρώπων και κεφάλι τσακαλιού. Ο μύθος των λυκάνθρωπων. Από τους πιο επικίνδυνους. το γένος των ναρουντχ των τραγόμορφων. το γένος βαλαχ με πόδια και κεφάλι τράγου. Οι σάτυροι της ελληνικής μυθολογίας το γένος των ρεβαχ των κενταύρων. το γένος καχρεχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Θυμάστε τον μινόταυρο; το γένος με κόκκινο σώμα. το γένος ντουσβεχ που είναι οι κύκλωπες. το γένος λονσντβεχ με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς. το γένος σαχερνεχ με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου. το γένος λαχμεχ με σώμα αίλουρου και κεφάλι πουλιού. το γένος κασναχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού. Οι ερπετοειδής των ufoλόγων. το γένος μασραβεχ με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου. το γένος ζασραντεχ των γνωστών εκατοχειρων της ελληνικής μυθολογίας. το γένος μπαχομεθ των νυχτεριδόμορφων. Ο μύθος των βρυκολάκων. το γένος κασραμπαχ των ακέφαλων ανθρώπων. Mothman? το γένος των βασρανεχ το γένος των γκρι δούλων των νεφελιμ. Οι γρί εξωγήνοι των ufoλόγων. Αυτοί είτε από φόβο είτε από τις εκπληκτικές δυνάμεις που είχαν λατρεύτηκαν σαν θεοί από τους ανθρώπους. Με τα χρόνια η καταπίεση των νεφελίμ έφτασε στα άκρα. Μας χρησιμοποιούσαν είτε σαν δούλους είτε σαν τροφή. Μέχρι που γεννήθηκε ο Δίας. Ένας κρόνιος νεφελίμ που παρόλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα του είχε ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Οι δυνάμεις του πλησίαζαν αυτές των προπατόρων τους των ελοχιμ. Έτσι δημιουργήθηκαν 2 στρατόπεδα. Αυτό τον νεφελίμ που ακολουθούσαν τον Κρόνο , τον πατέρα του Δια, και πίστευαν ότι οι άνθρωποι είναι για να τους υπηρετούν και από την άλλη με αρχηγό τον Δια που πίστευε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαιώματα. Μετά την επικράτηση του μαζί με άλλους ανθρωπόμορφους νεφελίμ αυτοονομαστήκαν ελ. Ο Δίας κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους νεφελιμ και να δώσει ελευθερία και δικαιώματα στους ανθρώπους. Έχετε αναρωτηθεί γιατί ακόμα και σήμερα έχουμε ονόματα σε οδούς όπως την οδό σωτηρος Διός; Ο πατερας του δια ο Κρόνος περιορίστηκε στην Ατλαντίδα μαζί με τους ομοϊδεάτες του και ο Δίας έστησε σαν διοικητήριο τον Όλυμπο. Οι γνωστοί μας 12 θεοί. Δεν άργησε όμως να έρθει ο πόλεμος. Έτσι έγινε ο πόλεμος ελ-ληνων ατλάντων με ολέθρια αποτελέσματα. Γνωστά από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι ηττημένοι επιζώντες νεφελιμ κλίστηκαν όλοι στα τάρταρα και σφραγίστηκαν εκεί, εκτός από 1900. Η βασιλεία του Διός κράτησε 1000 χρόνια και μετά του δόθηκε εντολή από τον Θεό μέσο ελοχίμ να αποχωρίσει από την γη πράγμα που δεν του άρεσε καθόλου αλλά δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Είναι γνωστό πώς κάποια πύλη άνοιξε μετά την αποχώρηση του Διός και δόθηκε εντολή στον Μέγα Αλέξανδρο να την ξανακλείσει όπως θα δούμε παρακάτω. Ο Άγιος Ανδρέας μας μιλάει για 72 βασιλείς, Ποια είναι η γη των Γωγ και Μαγωγ; Οι υποχθόνιες χώρες που στεγάζουν όλους αυτούς, δηλαδή τα "ρυπαρά έθνη" στην Αποκάλυψη ονομάζονται γη των Γωγ και Μαγώγ. Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει για "Ινδαλία" δηλαδή για την περιοχή της Ινδίας και πιθανότατα και των Ιμαλαΐων ενώ κατά αλλά βιβλία πύλες υπάρχουν και αλλού... Οι 72 βασιλείς των νεφελίμ είναι Τα ονόματα των 72 Βασιλειάδων είναι τα ακόλουθα: Βάαλ, Αγάρης, Βασσαγός, Μαρμπάς, Σαμιγκινά, Βαλεφόρ, Βαρβάτος, Αμούν, Μπουέρος, Παίμων, Γουσίων, Μπέλεθ, Σίτρι, Λεράζ, Μπάλαμ, Καμίων, Ελιγών, Βότις, Ζεπάρ, Βαθήν, Σάλλος, Μάραξ, Πούρσων, Ίπος, Ναβήριος, Αίημ, Γκλάσια Λαμπολάς, Μπιούν,Μπερίθ, Ρονοβέ, Φορνέας, Άσταρωθ, Φόρας, Ασμουδαίος, Γκεάπ, Φορφούρ, Μαρχωσιάς, Στόλας, Φοίνιξ, Χάλφας, Μάλφας, Ραούμ, Φωκαλόρ, Βεπάρ, Σαξ, Σαμπνόκ-Ρα, Βινέ, Μπιφρόνς, Βουάλ, Χααγκεντί, Κροσσέλ, Φουρκάς, Μουρμούρ, Ορομπάς, Γκρεμορύ, Οσέ, Αλλόκες, Οριάς, Βαπουλά, Ζαγκάν, Βαλάκ, Αντράλ, Χαουρές, Ανδρέαλφος, Κιμεγές, Αμδουσιάς, Βελιάλ, Ντεκαράμπια, Αμύ, Σήρε, Δανταλίων και Ανδρομάλιος. Τι γνωρίζουμε για τις πύλες; Οι "Πύλες" ήταν απαραβίαστες. Τα υπόγεια γένη, απόρροια επιμειξιών με ανθρώπους αυξάνονταν και πληθύνονταν και μερικές από τις "πύλες" τύχαινε, πριν έλθει ο Χριστός να "ανοίγουν". Τότε ξεχωριστοί άνθρωποι με πίστη στον ένα Θεό αναλάμβαναν το σφράγισμά τους. Το τελευταίο καταγεγραμμένο μάζεμα των "διαφυγόντων" "υποχθονίων" και το σφράγισμα των "πυλών" που είχαν ανοίξει είναι αυτό που διαβάζουμε στο κείμενο του Αγίου Ανδρέα. Γνωρίζουμε επίσης από κείμενο του 15ου αιώνα του οποίου ο συγγραφείς παραμένει άγνωστος, ότι ο Αλέξανδρος έκλεισε τα βδελυρά έθνη με χάλκινες πύλες οι οποίες περιβάλλονταν από "ασύγκριτον ύαλο". Δηλαδή, επειδή ο χαλκός από μόνος του δεν ήταν αρκετός και μπορούσε να σπάσει περιβλήθηκε με ένα είδος γυαλιού ασύγκριτου, που πιθανότατα να σημαίνει κάποιο είδος ενεργειακού πεδίου. Έτσι οι πύλες παραμένουν σφραγισμένες μέχρι να έρθουν τα έσχατα χρονιά και όπως είδαμε παραπάνω στην Αποκάλυψη να ανοιχθούν από τον Άγγελο του Θεού. Να τονίσω ότι υπάρχει και κείμενο του 7ου αιώνα το οποίο δικαιώνει και επιβεβαιώνει και πάλι τον Άγιο Ανδρέα, ότι δηλαδή ο Αλέξανδρος σφράγισε αυτές τις πύλες. Γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για τις "πύλες"; Κατ' αρχήν για αυτές τις δραστηριότητες του Αλεξάνδρου ουδείς γνωρίζει, αφού όλα τα σχετικά αρχαία κείμενα υποκρύπτονται επιμελώς. Υπάρχουν πολλές πηγές που μας μιλούν για τις "πύλες". Τα γραπτά αυτά όμως κρύβονται καλά σε βιβλιοθήκες στα Ιεροσόλυμα, το Βατικανό, τη Νεβάδα και τη Μακεδονία.... Σε διάφορα βιβλία σχετικά με αυτό το θέμα, λέγετε πως η έδρα των Νεφελιμ βρίσκεται στην έρημο Τακλα Μακαν, στην επαρχία Ξιν Γιανγκ, στην Βόρεια Κίνα. Το όνομα Τακλα Μακαν στην τοπική γλώσσα σημαίνει μπαίνεις μέσα αλλά δεν βγαίνεις έξω. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πανάρχαια και τεραστίων διαστάσεων πυραμίδα που στην κορυφή της κάποτε υπήρχε ο ναός του Βααλ. Κάτω λοιπόν από την αρχαία αυτή πυραμίδα η οποία ονομάζεται Λευκή Πυραμίδα, υπάρχει μια υπόγεια πολιτεία που ονομάζεται Μαχ-Τανε που στην γλώσσα των Ναχρμπεν σημαίνει Λευκή Πολιτεία. Το Λευκό Αδελφάτο για το οποίο και οι γέροντες του Αγίου Ορούς γνωρίζουν. Είναι ουσιαστικά ένα 12μελες συμβούλιο το οποίο αποτελείται από Νεφελιμ και άλλους αρχέγονες δαίμονες οι οποίο είναι ο Αζαζελ, ο Αζαζελον, ο Αζαραντελ και ο Αζαελ. Στους τέσσερις αυτούς δαίμονες-αγγέλους, θα δοθεί εξουσία να κάνουν μεγάλες καταστροφές πάνω στην γη στα έσχατα χρονιά. Σε συνδυασμό με την ιστορία και την προφητεία του Αγίου Ανδρέα ο Αλέξανδρος έκλεισε τους Νεφελιμ, τα ρυπαρά έθνη δηλαδή, κάτω από πύλες (δηλαδή κάτω από την Λευκή Πυραμίδα) το 326π.χ. καθώς και πύλες που βρίσκονται στην Ινδία. Να τονίσω ότι πύλες υπάρχουν και σε αλλά μέρη της γης, όπως και στο Βόρειο Πόλο. Για την ακρίβεια έκλεισε 72 βασιλείς όπως μας λέει ο Άγιος Ανδρέας. Αυτοί λοιπόν οι Βασιλείς είναι που θα βγουν έξω στα έσχατα χρονιά μαζί με τους ακολούθους τους και θα βασανίζουν το κόσμο. Δεν θα τον σκοτώνουν αλλά θα τον βασανίζουν μέχρι να δεχτούν το σφράγισμα. Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει ότι η εξουσία τους πάνω στην γη θα κρατήσει για 660 ημέρες ενώ στο χωρίο που ακολουθεί από την Αποκάλυψη γίνεται λόγος για 5 μήνες μονό, δηλαδή για 150 ημέρες, γιατί ο κόσμος δεν θα αντέχει περισσότερο. Φανταστείτε τι έχουμε να τραβήξουμε δηλαδή. [Αποκάλυψη Κεφ. Θ΄10 : και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταίς ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσαι τους ανθρώπους μήνας πέντε] Αν διαβάσετε στην προφητεία του Αγίου Ανδρέα, λέει πως θα τρώνε ζωντανούς τούς ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Αλλοίμονο στις περιοχές, απ' όπου θα περάσουν! Πάνω σε αυτό έχω να σας πω ότι σύμφωνα με λεγόμενα διαφόρων πηγών, οι Νεφελιμ έχουν εκτροφεία κοινοποιημένων ανθρώπων που τους χρησιμοποιούν σαν δούλους και σαν τροφή. Ξαφνιάζεστε ε; Για τους Νεφελιμ οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο από εκτρεφόμενα ζώα και στην γλώσσα τους μας λένε Γκοϊμ, που σημαίνει καταναλώσιμος. Οι Νεφελιμ, δεν μπορούν να βγουν από τις πύλες, παρά μόνο οι πολύ πνευματικά ισχυροί από αυτούς, όταν κάποιος τους καλέσει όπως γίνεται και με το κάλεσμα απλών δαιμόνων. Την επάνοδο τους στη γη την ονομάζουν Μεγάλη Επιστροφή. Τις πύλες αυτές θα ανοίξει ο αντίχριστος στα έσχατα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που έχει ειπωθεί ότι οι μάρτυρες αυτών των χρόνων θα είναι οι μεγαλύτεροι όλων των εποχών...Το τέλος θέλει ψυχραιμία!

33 βαθμοι τεκτονισμου...ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
33
ΠΙΣΩ
33- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΤΡΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0. – ΣΤΟΝ ΑΜΥΗΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΑΘΗΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ –ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΒΔΟΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΟΓΔΟΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΝΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΨΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΕΓΑΣ, ΕΚΛΕΚΤΟΣ, ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΤΕΚΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ‘Η ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΒΑΘΜΟΣ –ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΦΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ AD VITAM
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΣ (ΠΡΩΣΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ (ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΕΛΕΚΕΩΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ή ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΟΦΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ –Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΗΤΟΣ (ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΣΚΩΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΜΕΓΑΣ ΣΚΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30. ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ –ΜΕΓΑΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΔΩΣ, ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΣ ΑΕΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31. ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32. ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33. ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΤΕΛΟΣ;
33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η Βιολέτα μπήκε από την ανοιχτή πόρτα .Το νεκροταφείο ήταν αρκετά μεγάλο καθώς εξυπηρετούσε και τα γύρω χωριά. Εύκολα θα διέκρινε δεκαπέντε άντρες, χωρίς να χρειασθεί να πλησιάσει κοντά τον τάφο του Σταύρου Κονταξή. Ησυχία, απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινη παρουσία. Σίγουρα οι τέκτονες δεν είχαν έρθει. Ακόμα κι αν η τεκτονική τελετή ήταν πολύ σύντομη θα τους έβλεπε να επιστρέφουν όταν εκείνη ερχόταν. Κρύφθηκε πίσω από τη μικρή εκκλησία και περίμενε. Η Βιολέτα δε φοβόταν τα νεκροταφεία όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Για κείνη ήταν χώροι απέραντης γαλήνης και ηρεμίας. Κανένας νεκρός δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν ζωντανό. Η νύχτα προχωρούσε και η Βιολέτα άρχισε να ανησυχεί καθώς οι άνθρωποι που περίμενε δεν εμφανίζονταν. Είκοσι λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα η Βιολέτα αποφάσισε να φύγει. Η Φαίη θα ανησυχούσε. ΄Οταν όμως πλησίασε στην πόρτα του νεκροταφείου διαπίστωσε ότι ήταν κλειστή. Κλειδαμπαρωμένη για την ακρίβεια. Κάποιος είχε κλειδώσει την πόρτα απ’ έξω και κάθε προσπάθεια της Βιολέτας ν’ ανοίξει δεν έφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα δεν απέφερε ούτε η έρευνα του ύψους των τοίχων του περιβόλου του νεκροταφείου, αφού ξεπερνούσαν τα τέσσερα μέτρα. Φαίνεται πως τις νύχτες οι νεκροί διατηρούσαν αλώβητο το ζωτικό τους χώρο έναντι των ζωντανών. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που η Βιολέτα μετάνιωσε που δεν είχε κινητό τηλέφωνο. Χρειαζόταν ένα για τέτοιες περιπτώσεις. «Και τώρα;» μουρμούρισε στον εαυτό της. «Ξέχασες ότι η περιέργεια δεν πρέπει να οδηγεί τα βήματα του τέκτονα, αλλά η δίψα για την ανακάλυψη της αλήθειας; Ε, θα περάσεις μια νύχτα στο νεκροταφείο και θα το εμπεδώσεις!» της απάντησε ο σοφός δάσκαλος μέσα της.
Η Βιολέτα αποδέχθηκε τη μοίρα της και αποφάσισε να μπει στη μικρή εκκλησία για να περάσει τη νύχτα. Δυστυχώς όμως η πόρτα της εκκλησίας ήταν κλειδωμένη. «Μα γιατί κλειδώνουν τις εκκλησίες;» μουρμούρισε και άφησε το κουρασμένο σώμα της να καθίσει στο προαύλιο ακουμπώντας την πλάτη στην πόρτα.
Αποκοιμήθηκε. Για πόση ώρα; Ξύπνησε απότομα. Νόμισε ότι άκουσε φωνές, ποδοβολητά. Λες να ήρθαν οι τέκτονες για την τελετή; Τι ώρα ήταν; Κοίταξε το ρολόι της στο φως του γεμάτου φεγγαριού του Ιουλίου. Το αξιόπιστο casio την είχε προδώσει αυτή τη νύχτα. Ο χρόνος είχε σταματήσει ένα μόλις λεπτό μετά τα μεσάνυχτα. Η Βιολέτα άκουσε μια αντρική φωνή να προστάζει: «Πες μας τη μυστική λέξη»
« Δε μπορώ. Πρέπει να τη βρείτε μόνοι σας» απάντησε με ήρεμο τόνο μια άλλη ανδρική φωνή.
«Δε μας έχεις εμπιστοσύνη!» είπε μια τρίτη ανδρική φωνή.
«Δεν έχει καμιά χρησιμότητα να σας αποκαλύψω τη μυστική λέξη. Κάντε υπομονή και θα τη βρείτε μόνοι σας. Παρατηρείστε τα πράγματα γύρω σας, κρίνετε και συγκρίνετε. Θα τη βρείτε! Κι όταν τη βρείτε, θα είναι για πάντα δική σας. Κανένας δε θα μπορέσει να σας την πάρει!» απάντησε η ήρεμη αντρική φωνή.
«Να ξέρεις ότι εσύ μας οδήγησες σ’ αυτή την πράξη! Εσύ και η ξεροκεφαλιά σου!» ούρλιαξε μια τέταρτη ανδρική φωνή.
Η Βιολέτα ξεπρόβαλε το κεφάλι της πίσω από την εκκλησία και είδε τρεις νέους άντρες να έχουν κυκλώσει ένα γέρο άντρα. Ο πρώτος τον χτύπησε στο λαιμό με έναν χάρακα. Ο γέρος παραπάτησε και τότε ο δεύτερος τον χτύπησε στο μέρος της καρδιάς μ’ ένα αλφάδι. Ο γέρος γονάτισε και ο τρίτος τον αποτελείωσε χτυπώντας τον στο μέτωπο μ’ ένα σφυρί. Η Βιολέτα πάγωσε. ΄Εκλεισε το στόμα της με τα δύο χέρια για να μην ουρλιάξει.
« Είναι νεκρός!»
«Πρέπει να τον θάψουμε»
«Πού;»
Ο νέος που φαινόταν να κάνει κουμάντο έδειξε ένα φρεσκοσκαμμένο άδειο τάφο.
«Εκεί. Κάτω από την ακακία»
Οι τρεις δολοφόνοι πέταξαν το πτώμα του άτυχου γέρου μέσα στον τάφο. Με τα φτυάρια, τον σκέπασαν με χώμα. Η Βιολέτα ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει. Είχε δει πολύ καλά το πρόσωπο του δολοφονημένου. Δεν ήταν όμως καθόλου σίγουρη, αν θα αναγνώριζε τα πρόσωπα των τριών φονιάδων.
«Δε θα μάθουμε ποτέ τη μυστική λέξη. Ο άτιμος γέρος την πήρε μαζί του στον τάφο» είπε ο πρώτος δολοφόνος.
« Προτίμησε να πεθάνει ο ηλίθιος» είπε ο δεύτερος.
« ΄Ισως να μην ήμασταν άξιοι γι’ αυτή τη γνώση» είπε διστακτικά ο τρίτος.
«Φυσικά και ήμασταν! Οι άλλοι εταίροι που προβιβάστηκαν σε διδασκάλους ήταν καλύτεροι από μας;» γαύγισε ο πρώτος, που δεν έδειχνε να σηκώνει καμιά αντίρρηση για την ορθότητα των λεγομένων και των πράξεών του.
Η Βιολέτα, διατηρώντας όση πνευματική διαύγεια της είχε απομείνει, σκέφθηκε ότι η πόρτα του νεκροταφείου ίσως να ήταν ανοιχτή. ΄Επρεπε να φύγει αμέσως. Η ζωή της κινδύνευε, αφού ήταν αυτόπτης μάρτυρας ενός τόσο άγριου φόνου. Ενός φόνου που έγινε για μια λέξη! Η Βιολέτα υποχώρησε και μέσα στον πανικό της σκόνταψε σε κάτι ξύλινο κι έπεσε κάνοντας θόρυβο.
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε ο πρώτος.
«Κάποιος είναι εδώ! Πίσω από την εκκλησία» απάντησε ο δεύτερος.
«Πάω να δω» είπε ο τρίτος.
Το αίμα της Βιολέτας πάγωσε. Θα τη σκότωναν κι αυτή! Διαπίστωσε ότι είχε σκοντάψει σ’ ένα άδειο φέρετρο. Χωρίς να διστάσει μπήκε μέσα και έκλεισε το σκέπαστρο από πάνω. Μέσα από το σκοτεινό φέρετρο άκουγε τα βήματα του τρίτου δολοφόνου που έψαχνε να τη βρει. ΄Υστερα άκουσε τα βήματα του δεύτερου και του πρώτου που ήρθαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
«Δεν υπάρχει κανείς» είπε ο τρίτος.
«Κάνα ζώο θα ήταν!» συμπέρανε ο δεύτερος.
«Πάμε να φύγουμε» πρόσταξε ο πρώτος
Τα βήματα των δολοφόνων απομακρύνθηκαν. Η Βιολέτα έμεινε μέσα στο φέρετρο, ακίνητη, ζωντανή, αλλά παγωμένη σα νεκρή. Ο αέρας άρχισε να αραιώνει και η γυναίκα επιστράτευσε όλο της το κουράγιο για να παραμερίσει λίγο το σκέπαστρο και να μπορέσει να πάρει αέρα. Το πήρε απόφαση. Θα περνούσε όλη την υπόλοιπη νύχτα εκεί μέσα. Πρόβα θανάτου. Μέχρι να ξημερώσει και να φανούν οι ζωντανοί. Ποιος μπορούσε να τη διαβεβαιώσει ότι οι δολοφόνοι δε μπλόφαραν κι ότι δεν περίμεναν να βγει από την κρυψώνα της για να έχει την ίδια τύχη με το δύστυχο θύμα τους;
Οι πρωινές αχτίδες του ήλιου ξύπνησαν απότομα τη Βιολέτα, αφού κάποιος μετακίνησε απότομα το σκέπαστρο του φέρετρου.
-Καλημέρα! Λυπάμαι που θα σε στενοχωρήσω, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου! Αυτό το φέρετρο προορίζεται για άλλον!
Η Βιολέτα πετάχτηκε απότομα. Δεν έβλεπε καλά το πρόσωπο του ηλικιωμένου άντρα που έσκυβε πάνω από το φέρετρο που τη φιλοξένησε αυτή την παράξενη νύχτα, αφού ο ήλιος ήταν κόντρα.
-Ποιος είστε εσείς; κατόρθωσε να μουρμουρίσει
- Ο νεκροθάφτης!
Η Βιολέτα σηκώθηκε με κόπο. Η πλάτη της ήταν πιασμένη.
-Σας παρακαλώ! Λίγο νερό!
-΄Εχει βρύση! ΄Ελα να σε βοηθήσω να σηκωθείς!
Ο νεκροθάφτης βοήθησε τη Βιολέτα να σηκωθεί. Την οδήγησε στη βρύση. Η Βιολέτα ήπιε νερό και έριξε μπόλικο στο πρόσωπό της.
- Είσαι καλά;
Η Βιολέτα έγνεψε καταφατικά.
- Πέρασα μια πολύ άσχημη νύχτα. Δε θα με πιστέψετε όταν σας πω...
Ο λαιμός της στέγνωσε απότομα, αν και μόλις είχε πιει νερό. Κοίταξε για πρώτη φορά το πρόσωπο του νεκροθάφτη. ΄Ηταν ο άνθρωπος που οι τρεις άντρες δολοφόνησαν και έθαψαν χθες το βράδυ!
-Εσείς...εσείς...είστε ζωντανός!!!!!!!!!!!!!!
-Τι εννοείς, κοπέλα μου; Θα με προτιμούσες πεθαμένο;
- Η ακακία! Ο τάφος!
Η Βιολέτα άρχισε να τρέχει προς το μέρος της ακακίας. Εκεί που είχε δει τους δολοφόνους να θάβουν το νεκροθάφτη. Παρατήρησε το χώμα. Φαινόταν άθιχτο. Κανένας δεν είχε σκάψει κανένα τάφο πρόσφατα. Τι είχε συμβεί; ΄Ακουσε τα βήματα του γέρου νεκροθάφτη να πλησιάζουν.
-Αγαπώ αυτό το δέντρο. Το ήξερες ότι η ακακία είναι μεν σύμβολο πένθους, αλλά για τους ανατολικούς λαούς υπήρξε σύμβολο αθανασίας και αναγέννησης; Το ξύλο της ακακίας δε σαπίζει. Η κιβωτός της Διαθήκης και το στεφάνι του Ιησού φτιάχτηκαν από αυτό το δέντρο.
- Εφιάλτης, είπε η Βιολέτα. Είδα έναν εφιάλτη!
- Είδες ότι πέθανες; ρώτησε ο γέρος. Ή ότι ξαναγεννήθηκες;
Η Βιολέτα τον κοίταξε ερωτηματικά.
-Κάθε γέννηση μοιάζει με θάνατο! Γι’ αυτό ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή κλαίγοντας! Ο ύπνος μοιάζει με θάνατο. Κάθε βράδυ πεθαίνεις και κάθε πρωί γεννιέσαι ξανά.
-Είδα...είδα...νόμιζα ότι είδα το θάνατο, τη δολοφονία και την ταφή ενός ανθρώπου...αλλά αυτός ο άνθρωπος...η Βιολέτα κάρφωσε τα μάτια της το νεκροθάφτη. Δεν τόλμησε να εκστομίσει ότι αυτός ο άνθρωπος στέκονταν ολοζώντανος εδώ μπροστά της.
- Οι δολοφόνοι ήταν τρεις; ρώτησε ο γέρος.
-Ναι, πως το ξέρετε;
-Τρεις είναι οι δολοφόνοι του ανθρώπου, κορίτσι μου! Η αμάθεια, η υποκρισία και η φιλοδοξία. Χειρότερη είναι η φιλοδοξία. Αυτή νικιέται πιο δύσκολα! Η φιλοδοξία για δόξα και πλούτη. Όταν ανάξιοι άνθρωποι καταλαμβάνουν τα αξιώματα ενός κράτους, το κράτος αυτό παρακμάζει. Τα αξιώματα από τίτλος τιμής μεταβάλλονται σε πόστα διαφθοράς. Οι έντιμοι και άξιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο παύουν να διεκδικούν αυτά τα αξιώματα, αφού για να τα αποκτήσουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν δόλια και άνομα μέσα. ΄Ετσι οι άνθρωποι υποδουλώνονται υλικά και πνευματικά ΄Ετσι οι άνθρωποι καταλήγουν δυστυχισμένα όντα που δε μπορούν να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους.
-Ποιο νομίζετε ότι είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου;
-Να μπορέσει να βρει τη μυστική λέξη που θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη της αληθινής του φύσης.
-Νάτη πάλι αυτή η μυστική λέξη! σκέφτηκε η Βιολέτα.
-Εσείς, γνωρίζετε αυτή τη μυστική λέξη; ρώτησε διστακτικά η Βιολέτα.
-Εγώ είμαι ένας ταπεινός νεκροθάφτης. Ούτε το δημοτικό δεν τελείωσα! ΄Ενας μορφωμένος άνθρωπος μου είπε ότι κάποιος Χιράμ, αυτός που έφτιαξε το Ναό του Σολομώντα, γνώριζε αυτή τη λέξη. Γι’ αυτό τρεις μαθητές του τον σκότωσαν, αφού δεν μπόρεσαν να τον αναγκάσουν να την αποκαλύψει.
-Θέλετε να πείτε ότι αυτός ο Χιράμ πήρε το μυστικό στο τάφο του;
-Φαίνεσαι γραμματιζούμενη κοπέλα! Γιατί δεν το ψάχνεις το θέμα;
-Θα το ψάξω! υποσχέθηκε η Βιολέτα.
-Εκείνο που μπορώ να σου πω εγώ, είναι ότι ο θάνατος δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι.
-Δηλαδή;
-Νομίζω ότι ο θάνατος…. δεν υπάρχει!
Η Βιολέτα έφθασε στο πατρικό σπίτι του Σταύρου Κονταξή γύρω στις οχτώ το πρωί. Η Φαίη κοιμόταν. Είχε πάρει ηρεμιστικά χάπια. Το κουτί ήταν δίπλα της στο κομοδίνο. Η Βιολέτα μπήκε στο γραφείο του εκλιπόντος. ΄Ανοιξε το κομπιούτερ. «Ελπίζω να έχει σύνδεση στο internet», σκέφθηκε. Είχε σύνδεση στο internet και η Βιολέτα αναζήτησε το λήμμα Hiram. ΄Αρχισε να διαβάζει με ενδιαφέρον.
Εν ολίγοις, ο Χιράμ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως ο πολυμαθής και ικανός τεχνίτης του χαλκού, που ανέλαβε να κατασκευάσει τον περιβόητο Ναό για λογαριασμό του βασιλιά Σολομώντα. Ο Χιράμ ανήκε στη φυλή της Νεφθαλίμ και ήταν γιός χήρας. Το τέλος του αρχιτέκτονα του Ναού του Σολομώντα αποσιωπάται στη Βίβλο. Η βιβλική προσωπικότητα του Χιράμ έγινε αργότερα ένας τεκτονικός μύθος, έγινε ο ήρωας πάνω στον οποίο στηρίζεται η μύηση στον τρίτο τεκτονικό βαθμό. Ο διδάσκαλος Χιράμ δολοφονείται από τρεις αχρείους εταίρους οι οποίοι προσπαθούν ανεπιτυχώς να τον κάνουν να αποκαλύψει την ιερή λέξη που δίνει πρόσβαση στα μυστικά των διδασκάλων.
Η μυστική λέξη, την προστασία της οποίας ο Χιράμ πλήρωσε με τη ζωή του, ήταν Γιεχωβά. Οι διδάσκαλοι που βρήκαν τον τάφο του διδασκάλου φοβήθηκαν ότι οι δολοφόνοι είχαν κατορθώσει να αποσπάσουν τη μυστική λέξη και αποφάσισαν να την αντικαταστήσουν με την πρώτη λέξη που πρόφεραν όταν βρήκαν το πτώμα του δολοφονημένου. Κατά το Γαλλικό Τεκτονικό Δόγμα ήταν η λέξη «Μακ Μπενάκ» που η παράδοση μεταφράζει ως η «σάρκα εγκαταλείπει τα κόκαλα», ενώ κατά το Σκωτικό Δόγμα η λέξη «Μοαμπόν» που σημαίνει τον «υιό του πατρός» ή τη»νέα ζωή»
Ο βαθμός του διδασκάλου συντάχθηκε το 1649 από τον Ηλία ‘Ασμολ για να αναπαραστήσει - σύμφωνα με κάποιες θεωρίες - το θάνατο του βασιλιά Καρόλου Α’ της Αγγλίας. Οι διαμάχες του βασιλιά με το Κοινοβούλιο προκάλεσαν εμφύλιο πόλεμο. Ο Κάρολος Α’ καρατομήθηκε. Η ειρωνεία είναι ότι δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Καρόλου Α’ το Κοινοβούλιο παλινόρθωσε τη μοναρχία.
Τα πάθη του Χιράμ - σύμφωνα με άλλο site στο internet - θύμιζαν τα πάθη θεών όπως ο Όσιρις, ο ΄Αδωνις ο Μίθρας ή ο Ιησούς Χριστός. Στο Αρχαιολογικό μουσείο του Καϊρου η μούμια με αριθμό καταλόγου 61051 ανήκει στο Φαραώ της 17ης Δυναστείας της Αιγύπτου, Σεκενένρε Τάο Β’. Ο Σεκενένρε βρισκόταν σε πόλεμο με τον αρχηγό των Υξώς, ΄Αποφι. Ο ΄Αποφις θεωρούνταν «η δύναμη του αρχαίου σκότους που είχε υλοποιηθεί. Ο Φαραώ - αν και αναλάμβανε το υπέρτατο αξίωμα ως άνθρωπος - μετατρέπονταν σε Θεό, αφού το ιερατείο του γνωστοποιούσε όλα τα μυστικά που κατείχε. Είναι γνωστό ότι, στην αρχαιότητα, απανταχού τα ιερατεία είχαν μονοθεϊστικές αντιλήψεις, ενώ ο αδαής λαός πίστευε στον πολυθεϊσμό.
«Τόση γνώση μπορούσαν να αντέξουν τότε οι άνθρωποι» μουρμούρισε η Βιολέτα φέρνοντας στο μυαλό της τα λόγια του Σόλωνα.
Ο ΄Αποφις, πιστεύοντας ότι ο Σεκενένρε κατείχε το μυστικό της αθανασίας, έστειλε ανθρώπους του, οι οποίοι κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους ένα νεαρό φιλόδοξο ιερέα του φαραώ. Οι συνωμότες υποσχέθηκαν στον ιερέα τον αρχιερατικό θρόνο, όταν ο ‘ Αποφις καταλάβει τη χώρα. Αφού σκοτώνουν δύο ιερείς που αρνούνται να αποκαλύψουν τα μυστικά, αποτολμούν τη θανάσιμη επίθεση στον ίδιο το Σεκενένρε Τάο Β’, χωρίς όμως να κατορθώσουν να πάρουν τη λέξη από το στόμα του.
Ο προδότης ιερέας συλλαμβάνεται, ευνουχίζεται και μουμιοποιείται ζωντανός, πεθαίνοντας τελικά από ασφυξία. Η μούμια του με αριθμό καταλόγου 61023 κάνει παρέα στη μούμια του θύματός του στο μουσείο του Καϊρου σύμφωνα με τους τέκτονες ερευνητές Christopher Knight και Robert Lomas.
Ο Σεκενένρε Τάο Β’ πήρε μαζί του τα μυστικά της αθανασίας και ο διάδοχος γιός του Καμός, που αρχίζει τις νικηφόρες επιθέσεις του ενάντια στους Υξώς, τα αντικαθιστά με καινούργια με τη βοήθεια των νέων αρχιερέων του. Ο διάδοχος αδελφός του Καμός, ΄Αχμωσις, ιδρυτής της 18ης δυναστείας, συνεχίζει και ολοκληρώνει επιτυχώς τον πόλεμο εναντίον των Υξώς. «Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς» είναι μια φράση των καιρών εκείνων που έφθασε ως τις μέρες μας και υπονοεί τη συνέχιση της ζωής μετά θάνατον.
-Τι κοιτάζεις; Η νυσταγμένη φωνή της Φαίη διέκοψε την έρευνα της Βιολέτας.
-Τίποτα! Κάτι έψαχνα στο internet! Σχετικό με το βιβλίο που μεταφράζω!
-΄Επεσα ξερή χθες! ΄Αφησα την πόρτα ξεκλείδωτη όπως είδες…..
Η Φαίη δεν είχε πάρει είδηση ότι η φίλη της έλλειπε όλη νύχτα. Ωραία. Η Βιολέτα δεν ήταν ανάγκη να εφεύρει καμιά δικαιολογία.
Οι δύο γυναίκες θα έφευγαν για την Αθήνα με το αυτοκίνητο της Φαίη. Η Φαίη, μετά το πρόγευμα, εκδήλωσε την επιθυμία να επισκεφθεί για τελευταία φορά τον τάφο του συζύγου της, αφού δεν είχε σκοπό να ξαναπατήσει άλλη φορά στο χωριό. Το πατρικό σπίτι του παππού ήταν γραμμένο στους δύο γιούς του εξ ημισείας.
Όταν έφθασαν στο νεκροταφείο μια κηδεία με λιγοστούς παρευρισκόμενους βρισκόταν σε εξέλιξη.
-Ποιος πέθανε; ρώτησε η Φαίη
-Ο νεκροθάφτης μας, απάντησε ένας χωρικός. ΄Ηρθε κι αυτουνού η σειρά!
-Ο νεκροθάφτης; Πότε; ρώτησε η Βιολέτα η οποία αναγνώρισε στο φέρετρο του νεκρού, το φέρετρο στο οποίο είχε περάσει τη χθεσινή νύχτα.
-Χθες το πρωί! απάντησε ο χωρικός
-Δολοφονήθηκε; ψιθύρισε η Βιολέτα
-Τι λες κορίτσι μου, δε γίνονται τέτοια πράγματα στα μέρη μας! Από γηρατειά πέθανε ο χριστιανός, της είπε μια γυναίκα του χωριού δείχνοντάς της τη φωτογραφία του νεκρού που προορίζονταν για τον τάφο του.
-Τα ενενήντα κόντευε ο μακαρίτης. Τα χρόνια του να πάρουμε, συνέχισε κάποιος άλλος χωρικός, ενώ η Βιολέτα δεν είχε πια καμιά αμφιβολία ότι σήμερα το πρωί συνομιλούσε μ’ ένα νεκρό, ο οποίος ουσιαστικά της είχε πει ότι ο θάνατος δεν υπήρχε!
ΕΠΟΜΕΝΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
33 - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΤΡΑ

http://www.booksinfo.gr/literature/books/33/3/index.html

ψευδομυησεις...
ΜΥΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΑΣΤΑΣΗΜΥΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΝ
Δημιουργία αναπτυγμένου νευρικού δικτύου, στο ενεργειακό σώμα (ψυχικό σώμα) ενεργοποίηση δυο επιπλέων λώβων, του εγκεφάλου για να αφυπνιστεί η μνήμη της καταγωγής, και των ιδιαιτέρων χαραμάτων, που είχαν ναρκωθεί, κατά την πτώση της ψυχής.ΜΥΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ
Δημιουργία νέας καρδιάς η οποία θα στηρίξει το νέο πλάνο εξέλιξης της κάθε ψυχής.Ανάπτυξη νέου φλεβικού συστήματος , αλλαγή DNA, και είσοδος νέας γαλάζιας ενέργειας.Τέλος αστρικού πλάνου, και ανάπτυξη ανώτερης συνείδησης, μέσα από την λειτουργία σύνδεσης με την θεϊκή ουσία της πηγής.ΜΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΥΛΗΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μύηση από δισκοπότηρο, το όποιο εμπεριέχει τα ανώτερα κυτταρικά στοιχεία της θηλυκής δυναμικής.Ενεργοποίηση, διαίσθηση, προσφοράς, αγάπης, συμπόνιας, διεισδυτικότητας.

ΧΡΙΣΜΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ
Μύηση από δισκοπότηρο το οποίο εμπεριέχει κωδικούς δύναμης, με σύμβολα τα οποία αναπτύσσουν την αντοχή της ψυχής και του σώματος.Επιπλέων μέσω αυτών των κωδικών μαθαίνουμε την άμυνα, την προστασία, και την διαχείριση τοξικών συναισθημάτων.Οι προσωπικοί αυτοί κωδικοί μπορούν να περαστούν στις καρδιές ανθρώπων, που ζητούν την βοήθεια μας, για ενδυνάμωση.ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΗ


Κωδικοί δύναμης, που βοηθούν τον άνθρωπο ψυχή να ολοκληρώσει το σενάριο της ζωής του, να θεραπεύσει τα πάθη του, και να στοχεύσει στόχους υλικούς, ψυχικούς, πνευματικούς.Σαν σύμβολα κωδικών λειτουργούν και θεραπευτικά, όταν περαστούν στα κέντρα του υποσυνειδήτου, που εκεί βρίσκονται πολλές καρμικές αιτίες ασθενειών-στομάχι-κοιλία.ΜΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Στην τελετουργία αυτή, το ενεργειακό σώμα της ψυχής παίρνει το πνευματικό και αληθινό όνομα της.Στη συνέχεια σφραγίζεται η πύλη επανεσαρκώσεων από αστρικά πεδία.Συνδέονται τα κέντρα του ενεργειακού με τα αντίστοιχα του Ανώτερου εαυτού.Ανοίγει ο δίαυλος επιστροφής στις ουράνιες πατρίδες μας.ΜΥΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΓΑΜΟΥ
Τελετουργία Ιερού Γάμου με σύμβολα δαχτυλιδιών, που εμπεριέχουν κωδικούς γρήγορης αναβάθμισης.Ένωση με την ανώτερη διάνοια του Ανωτ. Εαυτού.Άνοιγμα διαύλου στην διάσταση των υπερνόων τη 6η διάσταση.
ΜΥΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Φωτοδότες δίσκοι με θεϊκά σπέρματα, τα οποία εκπέμπουν με ρυθμικές δονήσεις, ηχόπαλμους χρωμάτων, για την μαζική αφύπνιση και άλλων ψυχών στον πλανήτη Γη.Ανάπτυξη γεννήσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά στον θεϊκό μισάνθρωπο.ΠΡΟΜΥΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ


Μύηση που διαδίδεται ο σπόρος της Αθανασίας.Η προμύηση αυτή δίδεται στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ 5ης και 6ης διάστασης.
Μύηση από όλες τις ιεραρχίες και δυνάμεις της.Διαγαλαξιακής προώθησης στην 6η διάσταση δίνεται η μορφή του θεϊκού DNA, το θεϊκό ζευγάρι παίρνει το χρίσμα διόδου στην 6η διάσταση, και την δυνατότητα να συλλειτουργεί με την ανώτατη ιεραρχία υψηλών υπερνόων.Οι υπόλοιπες μυήσεις αφορούν ένα στενό κύκλο μαθητείας με ιδιαιτέρα σύμβολα συνείδησης ,ανάληψης, στην 5η διάσταση καθώς και επαναφοράς, στον μελλοντικό πλανήτη Γη για μαθητεία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Ομαδικά πνευματικά χειρουργεία, Καρμικών ασθενειών που έχουν δοθεί από ανώτερη επικοινωνία στη Μαρία Ζαβού. Αποκοπές καρμικών ασθενειών μέσω υπερβατικών ταξιδιών στην πέμπτη διάσταση.ΑΤΟΜΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Στον προσωπικό χώρο της Μαρίας Ζαβού
1.Ισορροπία κεντρικών συστημάτων Συμπαθητικό - Παρασυμπαθητικό
2.Επαναπρογραμματισμός κέντρων
3. Πέρασμα κωδικών δύναμης απο τον Αρχ. Μιχαήλ και την Άρτεμη
4. Πνευματικό χειρουργείο
5. Αποκοπή Καρμικής Ασθένειας

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ...

Satanic Symbols of the Occult And Illuminati

Satanic symbols have become so prominent in the United States that one cannot wonder why? The average America is totally ignorant of these symbols being used and the power that lies behind them. God has always been against the use of witchcraft by mankind. God specifically forbid Israel to practice witchcraft. Witchcraft is a very powerful ancient Satanic practice that was practiced before the beginning of Christianity. The Israelites practiced Judaism before the Messiah came and fulfilled the law of Moses. The term Christian never started until they were called Christians at Antioch. (Acts 11:26 KJV) And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

True Christianity has been replaced, as a whole, by Christendom that is a form of Christianity that mixes the word of God with witchcraft and paganism. Most people are totally unaware of were a lot of the so-called Christian customs came from. These satanic customs and practices infiltrated Christianity through Kabbalah, which infiltrated the Roman Catholic Church. These practices have developed the belief and teachings of Christendom, which is a satanic version of Christianity. These same pagan practices infiltrated Judaism first. Remember Israel mixed the ways of God with pagan ungodly religions.

When the witches, Wicca, or pagans state that they existed before the Christians they are correct. When these occultist state that the Christians celebrate their ungodly holidays they are wrong. True Christians do not celebrate the pagan holidays but the ones that practice Christendom do.

I hope that this writing will educate the witches, pagans, and one that want to be true Christians to know the truth. I will place the symbols below and add to them, Lord willing, as time will permit.

Illuminati Satanic Symbols of the Occult

Click on Pictures to enlarge!


All seeing eye

Believed to be the eye of Lucifer and those who claim control of it have control of world finances. Used in divination. Hexes, curses, psychic control and all corruption are worked through this emblem. This one is a symbol of the Illuminati. Look at U.S. currency. This one is the basis of the New World Order.

Kabbalah Tree of Life

Mother of all harlots or whore of Revelation. Jewish mysticism.

Dagon god of the Philistines

God Have Mercy

Goat Sign of Satan

Baphomet Unique to Satanism. A demonic deity and symbolic of Satan. Can be seen as jewelry

Hand sign of Satan

Horned God Represents the horned god of witchcraft. Pan or Cernunnos. Note the thumb under the fingers and given by the right hand.

Hydra Seven Headed Dragon

Symbol of illuminati. World System of Revelation!


Hexagrams -- Demon Traps

Fig. 70 Seal of Solomon in "Magic Symbols" by Frederick Goodman

Masons in Israel

"I, Witch" New World Order Organization

Doc Marquis, in his book, "Secrets of the Illuminati", has drawn this Great Seal of the New World Order.

Mason Compass

The real meaning of these "great lights," however, is sexual. The Square represents the female (passive) generative principle, the earth, and the baser, sensual nature; and the Compass represents the male (active) generative principle, the sun/heavens, and the higher, spiritual nature.

Satan Symbol

Inverted Pentagram - Symbolizes the morning star, a name Satan has taken. Used in witchcraft and occult rituals to conjure up evil spirits. Satanists use it 2 points up and pagans use it one point up. Any way it is used symbolizes evil. It matters not if two points are up or one. It matters not if it has a circle around it. It still is a symbol of Satan.

Shull and Bones

George Bush's Club

Rosary Cross

This cross represents the zodiac and the Universe


Celtic Rosary Cross

You can see without a doubt how that the Rosary Cross is Satanic. The Roman Catholic Church is very Satanic in it's symbols.

Seal Of Our Doom

The Pyramid represents the past. Note that the capstone of this pyramid is not in place, thus denoting an unfinished situation.

All Seeing Eye

Seal of Our Doom - 2

The Eagle represents the desired Future, the New World Order. Note that it is on the right side of the dollar bill and is looking favorably toward the Pyramid.

Hexagram above Eagle

When a hexagram is placed above something it is supposed to have power over it.

Star of Solomon

Hexagram- It is one of the most potent symbols used in the working of the powers of darkness. Used to work magic.

Hidden Demon Traps In Seal

A hidden hexagram is embedded within the Pyramid symbol. The Eye of Horus (Eye of Satan)


Hidden Demon Traps in Seal # 2

There are two hidden hexagrams surrounded by a circle within the Eagle Seal.

Zodiac

Used in satanic and occult worship. Practitioners are acknowledging their god as Baal or Lucifer. Horoscope signs are included

Twisted Cross

This sinister symbol was created by Satanists in the Sixth Century as a caricature of the Traditional Crucifix. But, very soon, this Twisted, or Bent, Cross became one of the Satanist's symbol of Mark of the Beast.

Zodiac Star of David

(Acts 7:43 KJV) Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.

Zohar

Points of Zodiac

Zodiac - Used in satanic and occult worship. Practitioners are acknowledging their god as Baal or Lucifer. Horoscope signs are included

Upside Down Cross

Symbolizes mockery and rejection of Jesus Christ by Satanist

Theosophy Star

Represents all mystic religions


Mithraic symbol

An oriental cult of the god Mithras

Ankh

The ancient Egyptian staff sign or god staff ankh and sexual union.

Ankh - Symbolizes fertility rites and the building up of lust within a person. A spirit of Lust is the power of this union of male /female representations. Also called the Long Life Seal.

Babylon Mother and Child Worship

This religion was adopted into the Roman Catholic Church

Built by the Freemasons

Obelisks are satanic phallic symbols that decorate the Churches of Christendom in America.

Wicca

Harry Potter and Wicca are taking the world by storm,

Pentagram Symbol used in Witchcraft. Represents the elements, earth, wind, fire and water with the spirit surrounding them.

Swastika or Sun Wheel

An ancient religious symbol used long before Hitler came to power. It was used in Buddhist inscriptions, Celtic monuments and Greek coins. In sun god worship, it is supposed to represent the sun's course in the heavens.

Tau Cross

Symbol of the god Mathras of the Persians and the Aryans of India. To them, Mathras was an "angel of light" or the "heavenly light". It is used in modern Masonry under the symbol of the T square.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ...


Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
Daniel chapters 2 and 7 reveal a strong connection between the formation of the European Union and end-times scripture. The possible fulfillment of this scripture began in 1950 when the Roman Empire began to show signs of being revived. In 1950 the European Coal and Steel Community was proposed as a means of achieving economic unification in Europe following the war. The hope was that this would strengthen economic trade in Europe. This unified effort led to the signing of the treaties of Rome in 1957, which established the European Economic Community (EEC), and the European Atomic Energy Council. That treaty was taken a step further with the signing of the Brussels Treaty in 1965. The Brussels Treaty began the process of rebuilding the old Roman Empire through reunification of European states under one political system, one economic system, and eventually under the protection of one military force. The treaty established a commission, council, parliament, and court for the union. The revived Roman Empire prophesied in the Bible was well on its way to becoming a reality.
More states were added to this growing union in 1973, 1981, and 1986, making up the 10 permanent member states of today’s European Union. In 2002, the Euro was introduced as the first step toward a unified single currency in Europe. Upon adopting the Euro, Portuguese Prime Minister Antonio Guterres raved, “As Peter was the rock on which the church was built, so the Euro is the rock on which the European Union will be built.” 3
The EU today is made up of over 25 countries, however the ten nations of the Western European Alliance have a separate status as full members, while those nations who joined subsequent to the original 10 have only associate membership, or observer status. This 10 nation military wing of the EU may very well fulfill the prophecy of the beast with 10 horns from Daniel 7:7-8 and Revelations 13:1. On this beast’s back will ride the woman that symbolizes a global religious system that is to appear before Christ returns to set up His kingdom.
The purpose of the EU’s creation was and is, ultimately, to create a European super-state or “United States of Europe”, as some have suggested naming it, that would eventually rival the United States in influence and military might. In 1999, Javier Solana became the High Representative for the EU’s foreign and security policy, and through recommendation 666, he was given emergency powers over the military wing of the EU in 2000. All that currently remains to create a truly revived Roman Empire is the creation of a permanent executive branch of government and the full integration of the new Euro currency. With the introduction of the new EU constitution, the groundwork is being laid for just such an executive branch and economic system.
So how does this all relate to Bible prophecy? Let’s start with the book of Daniel. Daniel chapter 2 records that the ancient Babylonian King Nebuchadnezzar had a dream concerning the Last Days. No Babylonian could interpret the dream; however, Daniel, a captive of Judah, was able to interpret Nebuchadnezzar’s dream (Daniel 2:25-30), as God had already revealed the dream to him (Daniel 2:19-23).
Daniel 2:25-30 says, “You, O king, your thoughts came while you were on your bed about what would happen in the future, and the Revealer of Secrets informed you what will be. As for me, it is not because I possess more wisdom than any other being that this secret was revealed to me, but rather to make the interpretation known to the king, so that you may know what has occupied your thoughts.”
Daniel recounted the dream to Nebuchadnezzar, and interpreted the king’s dream of a huge statue by explaining the 4 major components of the statue.
1. A head of Gold
2. Breast and arms of silver
3. Belly and thighs of bronze
4. Feet of iron and clay
Most Bible scholars interpret these 4 components to represent the 4 major empires that have existed in the world’s history. Daniel confirms that the first of these empires is Babylon, ruled by Nebuchadnezzar.
Daniel 2:37-38 “Thou, O king, art a king of kings; for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of Gold.”
Daniel goes on to identify the second and third empires that will emerge following the Babylonian empire.
Daniel 2:39 “And after you will arise another kingdom inferior to you, and [then] another, a third kingdom, of copper, which will rule the whole earth.”
History records the empires that followed Babylon were Medo-Persia and Greece. Daniel 5 tells us that Nebuchadnezzar’s successor, Belshazzar, was conquered by Persia. The second empire of Nebuchadnezzar’s dream was established from modern-day Iran to Asia Minor (Turkey).
The third empire to arise (Daniel 2:39b) and rule the earth was Greece, whose reign began at the time of Alexander the Great. The fourth empire will be a revived model of this Roman Empire. Daniel did, after all, tell Nebuchadnezzar that his vision was about “what will be at the End of Days” (Daniel 2:28). The fourth empire is described as follows:
Daniel 2:40 “It will be strong, yet mixed. It will be a diverse empire (part of potters clay and part of iron, the kingdom will be divided), but will be strong (but there shall be in it of the strength of iron)
Prophecies elsewhere in the Bible also describe this fourth empire of the final days, and by studying these we can examine further any indications that would point to the European Union as the final world empire that will be ruled by the antichrist before Messiah returns.
DANIEL’S VISION OF 4 BEASTS
Following Nebuchadnezzar’s reign, Daniel also had a vision of these 4 kingdoms, but this time they were represented by 4 beasts. (Daniel 7:1-24)
The first beast in Daniel 7:4 is described as being “like a lion, and it has eagles wings”. Interestingly, the emblem of the ancient Babylon was a lion with eagles wings.
The second beast is described in Daniel 7:5 – “Then behold! Another beast, a second one, similar to a bear; it was placed on one side, and there were three ribs in its mouth between its teeth; and this is what they said to it, ‘Arise, devour much flesh!’” The second beast in Daniel 7 is generally accepted as being Medo-Persia because Persia devoured much of the Middle East and Asia, and the Persian Empire had three capitals, Susa, Persepolis, and the conquered Babylon.
Of the third beast Daniel 7:6 says “After this I was watching and behold! Another beast, like a leopard, with four bird’s wings on its back; the beast had four heads, and it was given dominion”. This beast is symbolic of the empire of Greece left behind by Alexander the Great. When Alexander the Great died in 323 C.E., his empire was divided between and ruled by 4 of his generals.
The following verses describe the 4th beast, or kingdom of Daniel’s dream.
Daniel 7:7-8 “After this I was watching in night visions, and behold! A fourth beast, exceedingly terrifying, awesome and strong. It has immense iron teeth, and it was devouring and crumbling, and trampling its feet what remained. It was different from all the beasts that had preceded it, and it had ten horns. As I was contemplating the horns, behold! Another horn, a small one, came up among them, and three of the previous horns were uprooted before it. There were eyes like human eyes in this horn, and a mouth speaking haughty words”.
Daniel 7:23 “Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it to peaces.
In the first verse we see a fourth beast with 10 horns. The small horn, speaking haughty words, rises up and conquers three of them. This represents the antichrist that will come to power through the 4th kingdom. The 10 horns, 3 of which are subdued, are the 10 kings that make up the rulers of the 4th kingdom. From this kingdom and the reign of antichrist will come a global system of government that will rule over the earth prior to the coming of Christ to establish his Kingdom.
Daniel 7:24 “And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise; and another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.”
The three kings that are subdued will probably not approve of his rise to power or will object to his far-reaching powers. It’s interesting that, prior to the war in Iraq, France, Germany, and Belgium threatened the EU nations that sided with the U.S. with serious consequences if any EU partner joined the coalition to remove Sadam Hussein.
Recent events may point to the position that the future antichrist will fill in his rise to power. In addition to creating an EU constitution, plans are being discussed for an EU presidency that will replace the current 6 month rotating presidency, creating a powerful international leader with great influence at the United Nations and on the global stage. The new president would be elected by government heads of EU members and would hold office for five years. Tony Blair believes this new president “will become the public face and driving force of Europe”2. German Foreign Minister Joschka Fischer has gone so far as to say that the Euro was the “first step to a federation”, and he went on to say that he wanted a powerful president of the EU as head of a European government with full legal and executive power. He welcomed the progress made in removing the “sovereign rights” of nations.3
We’re given a clue as to the identity of the little horn in Daniel 9:26 – “And after threescore and two weeks and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and end thereof shall be [as swept away] with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.”
We know that the people who destroyed Jerusalem (the city) and the temple (the sanctuary) were the Romans. From this people shall come the “prince that is to come” or the Antichrist. We can expect then for the Antichrist to rise up from a fourth kingdom that will be the revived Roman Empire.
Daniel 7:25 says, “And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.”
The Antichrist will speak blasphemous words against God as he rules over the world, and there will be intense persecution of the tribulation saints, those who accept Christ after the rapture of His church. A time and times and the dividing of time refers to the three and a half years of the Great Tribulation (see Rev. 12:14; 135).
The EU is definitely becoming a world power of clay (diversity) and iron (power) with striking similarities to the fourth kingdom or fourth beast of Daniel’s prophecies. A world power of so many ethnic groups and representing so many states could easily become a very influential leader at the United Nations and the world. It’s possible that the U.N. is a beginning for this world government that will eventually be ruled by a revived Roman Empire and the Antichrist.
There are, however, other views on these prophesies that can be considered. Some think that the fourth kingdom is the revived Roman Empire (ten kings are the 10 nation military alliance of the EU) and the U.N. is the 4th beast (10 horns being the 10 bio-regions the UN has established for the globe). Only time will tell which is the case.
If the EU is the revived Roman Empire that will bring about the rise of Antichrist, then it is important to look at the religious symbolism of the EU. After all, riding on the beast’s back will be the harlot that represents a global pagan religious system that will unite the world and play a part in the persecution of the tribulation saints (Rev. 17).
The EU flag has a circle of 12 stars on a blue background. These stars were inspired by the halo of 12 stars appearing around the Madonna as depicted in Catholic pictures of her. Leon Marchal, former secretary general of the Council of Europe, confirmed that the stars are representative of “the woman of the Apocalypse”. He expounded, “it’s wonderful that we have gotten back to the introit of the new Mass of the Assumption. It’s the corona stellarum duodecim of the woman of the Apocalypse”.4 He is referencing the woman in Revelation 12 who appears with a crown of 12 stars. The Bible uses this symbolism to represent Israel, however the Catholic Church has always claimed that she represents the Virgin Mary, “the mother of God”. A leaflet titled “Building Europe Together” states that “The European flag is a shared flag, blue with 12 gold stars symbolizing completeness. The number will remain 12 no matter how many countries there are in the European Union.”
The anthem of the EU “Ode to Joy” also contains religious symbolism. “Ode to Joy” is the prelude to the last movement of Beethoven’s Ninth Symphony, which has religious implications. EU publications state that the anthem really is an “ode to freedom, community, and peace”, however the lyrics, by Friedrich von Schiller, are actually about the entering of the shrine of a pagan goddess and the uniting of all men in brotherhood, by the power of magic.5
Further evidence of a religious side to the European Union is a poster that was issued by the EU, showing the tower of Babel. The poster carried the slogan “Many tongues, one voice.” As if the celebration of the pagan tower that led God to confuse the languages of a defiant people (Genesis 11) isn’t enough, a crane in the background was shown rebuilding the tower. Now, once again, a rebellious people are rebuilding mystery Babylon. In a parliament building in Strasbourg, France, you will find an enormous replica of the unfinished tower of Babel that the secular press has named “Eurobabel”.
If that religious symbolism seems too obscure to be that significant, perhaps a snapshot of Revelation 17 will peak your interest in the religious symbolism of the EU. Revelation 17 depicts a great harlot riding on a beast. The beast in Revelation 17 represents the world government and the great harlot is a global religion that will ride in on its back. This harlot riding a beast was used when Britain issued a stamp to commemorate the first EU parliament election in 1979. It is now the official picture of the EU, and is painted on the dome of the parliament building in Brussels. It is also pictured on the same building that holds the “Eurobabel”.
The EU constitution has also raised the ire of protestant leaders by banning the mention of Christianity as part of Europe’s cultural heritage, while at the same time, including references to the civilizations of Greece and Rome, and the philosophical heritage of the Enlightenment. EU government representatives excused this revisionist view of history by claiming any mention of Christian values would upset the Muslim population of the EU.6
As you can see, the stage is being set for the emergence of a global political system(the EU and the UN), a global economic system(the Euro and WTO), and a global religious system (the interfaith movement). The EU would seem to fulfill many of the prophesies of the fourth kingdom that is to come, from which will arise the Antichrist of the end-times. Only time will tell, but as we are encouraged in the Bible to be aware of the signs, we should all be looking up. We may soon be with our Lord.

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ...


Σκοποί Αποστατών

Κήτος

«Σκοπός τους στην παρούσα φάση είναι να επιβάλλουν τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων της Γαίας με κλωνοποίηση για τη δημιουργία υβριδίων κατώτερης πνευματικότητας αλλά ανθεκτικών στη μόλυνση.
Τα υβρίδια αυτά θα διαδεχτούν τους σημερινούς ανθρώπους, σαν επόμενη βαθμίδα ανθρωποεξέλιξης σε περίπτωση οικολογικής καταστροφής του πλανήτη από υπερβολική ρύπανση.
Με τεχνητούς ιούς μολύνουν όλο τον πλανήτη και προκαλούν άγνωστες ασθένειες που αποδυναμώνουν και εκφυλίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι ιοί έχουν την ιδιότητα να επικάθονται στον κώδικα γενετικής και να ενεργοποιούνται από απόσταση με ακτινοβολήσεις και να αποσυντονίζουν τελείως τον γενετικό κώδικα. Παράλληλα στα εργαστήρια εντείνουν τα γενετικά πειράματα για την τροποποίηση του κώδικα γενετικής του ανθρώπου, και επαναπρογραμματισμό του ανθρώπινου είδους όπως στην εποχή του Κρόνου.
Με τον εξ αποστάσεως επηρεασμό και έλεγχο του νου των ανθρώπων, θέλουν να δημιουργήσουν παθητικούς πληθυσμούς που δεν θα αντιδρούν για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους.»

Ύδρα
«Έχουν αποστολή παρακολούθησης, επιτήρησης, επίβλεψης και συντονισμού του έργου των αποστατών, των άλλων αστρικών κοινωνιών που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα. Σαν δυνάμεις επέμβασης χρησιμοποιούν στρατεύματά, προερχόμενα από το Κήτος, λόγω της μειωμένης νοημοσύνης τους και της σκληρότητας που δείχνουν κατά του ανθρώπου.
Ασχολούνται και αυτοί με γενετικά πειράματα, για τη δημιουργία της επόμενης μογγολοειδούς φυλής των ανθρώπων, επειδή θεωρούν τους σημερινούς ανθρώπους της Γαίας εκφυλισμένο είδος που πρέπει να εκλείψει με την εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.»

Όφις
«Σκοπός των Οφιτών είναι να τροποποιήσουν τον ανθρώπινο κώδικα γενετικής [DΝΑ], να τυφλώσουν τις τηλεπαθητικές ικανότητες, τις ικανότητες διόρασης και διακοής των ανθρώπων χρησιμοποιώντας τα ιερατεία. Τα ιερατεία όλων των θρησκειών προσπαθούν να μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε απόλυτα υλιστικά όντα, ώστε να χάσουν οριστικά την ικανότητα επικοινωνίας με τους ουραγούς αλλά και με οντότητες άλλων διαστάσεων.
Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της Γαίας υποτάχθηκε στον υλισμό και έμεινε έξω από τις συχνότητες των υψηλών δονήσεων. Αντιλαμβάνονται πλέον μόνο το φάσμα των πολύ χαμηλών δονήσεων που συλλαμβάνουν οι πέντε αισθήσεις.
Κύριος σκοπός των Οφιτών είναι να καταστήσουν τον πληθυσμό του πλανήτη σκλάβο τους και να απαγορεύσουν με τα θρησκευτικά ιερατεία κάθε περίπτωση επανασύνδεσης της γης με τη γαλαξιακή κοινωνία, η οποία επίκειται πολύ σύντομα.»

Σαύρα
«Σκοπός τους είναι να ελέγξουν νοητικά και ψυχολογικά τις μάζες των ανθρώπων με τα ιερατεία, και με ηλεκτρονικά μέσα επηρεασμού να κατευθύνουν τη θέλησή αυτών, να εξαλείψουν κάθε διάθεση αντίδρασης και να ρυθμίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας όπως αυτοί θέλουν, έτσι ώστε να κυριαρχήσουν χωρίς αντίσταση.»

Δράκων
«Σκοπός τους είναι να μεταλλάξουν γενετικά τους ανθρώπους της Γαίας. Η προσπάθεια έχει αρχίσει πριν από χιλιάδες χρόνια και επισπεύδεται στην εποχή σας.
Οι Δρακονιανοί έχουν πάγια τακτική να παρακολουθούν τις κοσμικές καταστροφές και να καταλαμβάνουν τον κατεστραμμένο πλανήτη που έχει εξαντληθεί από την καταστροφή, αφού εξαλείψουν όλες τις οικολογικές βλάβες με την τεχνολογία τους.
Το ίδιο σχεδιάζουν και για τη Γαία. Περιμένουν τον αφανισμό της ανθρωπότητας από οικολογική ασφυξία, την οποία προκαλούν οι ίδιοι δηλητηριάζοντας ολόκληρο τον πλανήτη, για να μην μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι και να κυριαρχήσουν εύκολα.
Οι Δρακονιανοί όπου και να εγκατασταθούν, επειδή είναι υβριδικοί πολεμιστές, αισθάνονται ανασφαλείς και δεν μπορούν να εννοήσουν τις ανθρώπινες πλεκτάνες και τις πολύπλοκες σκέψεις του ανθρώπινου εγκέφαλου. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους και επειδή φοβούνται ότι μπορεί να μην επιβιώσουν γι’ αυτό γίνονται ιδιαίτερα σκληροί.
Ενώ είναι σε θέση με την τεχνολογία τους να εκτροχιάσουν τη γη ή να την μεταφέρουν σε άλλο σημείο του σύμπαντος, εν τούτοις δεν μπορούν να καταλάβουν την ανθρώπινη λογική.»

Βοώτης
«Οι Βοωτιδείς δύσκολα εκδηλώνουν τις προθέσεις τους και τους σκοπός τους. Στην παρούσα περίοδο παρατηρούν τις συγκρούσεις των διαφόρων ουράνιων κοινωνιών και τη συμπεριφορά αυτών προς τους κατοίκους της Γαίας τους οποίους προσπαθούν να επηρεάσουν για τα δικά τους συμφέροντα.
Η παρουσία τους πλησίον του ηλιακού σας συστήματος αποτελεί παράγοντα αποτροπής των Δρακονιανών και των γήινων συνεργατών τους για την πλήρη κατάκτηση της γης, γιατί συγκρούονται τα συμφέροντά τους.
Μια αποστολή από Βοωτιδείς από τους πλανήτες του άστρου ε’ του Βοώτη βρίσκεται καθ’ οδόν προς το ηλιακό σας σύστημα. Θεωρούν ότι η γη τους ανήκει και κάποια στιγμή σκοπεύουν να την καταλάβουν.»
Σχέση Αποστατών με τη Γη
Αποστάτες Κήτους
«Οι αποστάτες με τις πράξεις τους αυτές, παραβιάζουν τους συμπαντικούς νόμους οι οποίοι απαγορεύουν τις γενετικές επεμβάσεις σε όλες τις μορφές ζωής.
Η αναπαραγωγή των αποστατών αυτών με συνεχείς κλωνοποιήσεις είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υβριδίων πολύ αδύναμων βιολογικά και χαμηλής νοημοσύνης, με εξασθενημένο εγκέφαλο. Ενώ έχουν πολύ προηγμένη τεχνολογία δεν μπορούν να συλλάβουν τους δαιδαλώδεις συλλογισμούς της ελευθέρας νόησης των ανθρώπων και κυρίως των Ελλάνιων ώστε να τον αδρανοποιήσουν απόλυτα. Φιλοξενούνται από τους αποστάτες των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση της Νεβάδα.»
Αποστάτες Ύδρας
«Διαπραγματεύονται κρυφά με τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της γης, και ασκούν υποχρεωτική διπλωματία και συμφωνίες με τις γήινες κυβερνήσεις από θέση ισχύος, και επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες διακυβέρνησης.»

Αποστάτες Όφεως
«Οι Οφίτες με προμετωπίδα τους τον σιωνισμό ελέγχουν τις βαριές βιομηχανίες, τα πετρέλαια, τα τραπεζιτικά συστήματα και με τα μέσα ενημέρωσης, υποθάλπουν δε τον πολιτισμό της βίας.
Έχουν εισχωρήσει σε οργανώσεις, ιδρύματα, οργανισμούς και λέσχες, ελέγχουν και συντηρούν τα θρησκευτικά συστήματα, κατευθύνουν τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες.
Σχεδιάζουν όλες τις μηχανορραφίες και πρωτοστατούν στις δωροδοκίες, την εξαγορά και την υποταγή των διοικούντων και των κάθε είδους υπευθύνων, ελέγχοντας έτσι τη διοίκηση και την οικονομία όλου του κόσμου.
Αρέσκονται, στη δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων και ταραχών και στον έλεγχο των ηγετών.
Για την επίτευξη των σκοπών τους και με την καθοδήγηση πάντα του Ιεχωβά, οι Οφίτες ίδρυσαν τα ιερατεία των Ιουδαιογενών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού(Αιρεσεις,σεκτες), Μωαμεθανισμού, που ενώ είναι μισάνθρωπες και ρατσιστικές θρησκείες, διαφημίζονται σαν θρησκείες αγάπης, αποχαυνώνοντας τον κόσμο με το ψέμα, τον φόβο και τη βία, με τους πολιτικούς ηγέτες επιβάλλουν τη θέλησή τους, εμφανιζόμενοι σαν προστάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία οι ίδιοι καταπατούν,
Ελέγχουν όλες τις ανθρώπινες δυναστείες του χρήματος με τις οποίες υποδουλώνουν την ανθρωπότητα στη θέλησή τους.
Στη νέα τάξη πραγμάτων που ετοιμάζουν οι ιερείς του Γιαχβέ (Ραβίνοι) οι αυτοαποκαλούμενοι «Ιππότες των Ναών», θα εμφανίζονται σαν προστάτες των λαών. Στην πραγματικότητα αυτοί θα είναι η κεντρική εξουσία που θα υπαγορεύει τις εντολές και τη θέλησή της προς τις κυβερνήσεις των λαών που θα είναι οι εντολοδόχοι τους.»

Αποστάτες Σαύρας
«Σήμερα οι αποστολές των σαυροειδών στη Γαία έχουν πυκνώσει, λόγω του γενικού πολέμου που κήρυξε η κραταιά αυτοκρατορία της Ανδρομέδας κατά των αποστατών.
Συντονίζουν τα γήινα σαυροειδή υβρίδια που κατέχουν υψηλές θέσεις διοίκησης, ώστε να είναι πειθήνια όργανά τους και να εκτελούν πιστά τις εντολές τους.
Η συμπεριφορά τους προς τους ανθρώπους είναι εχθρική. Βλέπουν τον άνθρωπο σαν πρωτόγονο, υποανάπτυκτο και κατώτερο είδος για εξόντωση.»

Αποστάτες Δράκοντος
«Οι Δρακονιανοί επιθυμούν να οδηγήσουν τον πλανήτη σε άλλη διάσταση όπου αυτοί κυβερνούν. Οι δυνάμεις της 7ης Αποστολής που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα ανατρέπουν τα σχέδιά τους.
Συνεργάζονται άριστα με τις ΗΠΑ και τους Κινέζους τους οποίους θεωρούν δική τους προέκταση, και τους εκμεταλλεύονται για επίτευξη των σκοπών τους.
Οι υβριδικές οντότητες του Δρακονιανών, σχεδόν στο, σύνολό τους κατοικούν στην νοτιοανατολική Ασία και την Άπω Ανατολή. Είναι πολεμοχαρείς, εξόχως καταστροφικοί και επιθετικοί. Τρέφουν μοχθηρά αισθήματα για τους ανθρώπους. Είναι έξυπνοι σαν υβρίδια αλλά και πολύ σκληροί και απάνθρωποι γιατί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι κατώτερο είδος προς εξαφάνιση, αφού δεν αντιλαμβάνεται την αυτοκαταστροφή του την οποία οι Δρακονιανοί υποβοηθούν με κάθε τρόπο.
Είναι ευάλωτοι στο φως του ήλιου, γι’ αυτό διαβιώνουν σε τεράστιες υπόγειες πολιτείες των Ιμαλαϊων, αλλά και σε βάσεις των ΗΠΑ. Κρύβονται από τους κατοίκους της επιφάνειας της Γαίας για να κρατήσουν μυστική την ύπαρξή τους.
Φυλάνε κρυφούς τους θησαυρούς τους, τις γνώσεις τους, και την πραγματική τους ταυτότητα. Χειραγωγούν κρυφά τα πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα του κόσμου της γης μέχρι την επικράτησή τους, βοηθούμενοι από ανθρώπους που έχουν μέσα στα ιερατεία, τις θρησκείες, την πολιτική και τις μυστικές εταιρείες.
Χρησιμοποιούν πολύ εξελιγμένα συστήματα ελέγχου του νου από τον ουρανό και υποβάλουν σε τηλεπαθητικό υπνωτισμό τους κατοίκους της Γαίας εξαφανίζοντας κάθε θέληση για αντίσταση και επικρατούν εύκολα.
Οι Δρακονιανοί είναι αυτοί που καλλιέργησαν το φαινόμενο της ανθρώπινης απληστίας και τη μανία συγκέντρωσης πλούτου. Είναι αυτοί που καλλιέργησαν τον θρησκευτικό φανατισμό και τη θρησκευτική βία, είναι αυτοί που προκάλεσαν την αγριότητα του ιερατείου κατά την περίοδο επιβολής του χριστιανισμού.
Αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιεργούν τον πολιτισμό της βίας και της τρομοκρατίας, ελέγχουν το εμπόριο ναρκωτικών και διευθύνουν το οργανωμένο έγκλημα.
Ελέγχουν και κατευθύνουν τους περισσότερους πολιτικούς ηγέτες της Γαίας.»

Αποστάτες Βοώτη
«Στο παρελθόν παρενέβησαν σε ουράνιες συγκρούσεις σαν μεσολαβητές για την επίλυσή τους, και βοήθησαν συνειδησιακά τους ανθρώπους.
Οι αποστάτες του Βοώτη είναι προσεκτικοί απέναντι στις δυνάμεις μας. Θα επιχειρήσουν όπως και στο παρελθόν να οδηγήσουν σε αυτοκτονία μεγάλες μάζες ανθρώπων με το πρόσχημα θρησκευτικών παροξυσμών και με διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σας παρέχουμε προστασία από κάθε εκπεμπόμενη αρνητική ενέργειά τους. Ολόκληρη η Ελλάνια προστατεύεται με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Δία.
Έχουν πολύ εξελιγμένη θεραπευτική τεxνολογία για κάθε φύσεως ασθένειες, ατυχήματα, και πνευματικά προβλήματα του ανθρώπου.
Η αποστολή των Βοωτιδών που βρίσκεται στο ηλιακό σας σύστημα, εμφανίζεται με διάθεση βοηθείας της Γαίας, όμως οι προθέσεις τους δεν έπεισαν ακόμη την Αυτοκρατορία.
Πριν από 13.000 χρόνια περίπου θέλησαν να πάρουν την κυριαρχία του ηλιακού σας συστήματος αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις υπέρτερες δυνάμεις της 7ης Αποστολής, οι οποίες αιχμαλώτισαν τα σκάφη τους και αποφεύχθηκε η σύγκρουση.
Είναι ειδικοί στον μετασχηματισμό της κοινής γνώμης υπέρ τους, με στρατηγικές συμβουλές στους ηγέτες της Γαίας.»
«Οι Ενσαρκωμένοι αποστάτες (Δρακονιανοί) προερχόμενοι από τον 7ον Πλανήτη του άστρου (γ) του Δράκοντα, σε συνεργασία με τους αποστάτες (Βοώτη) από τον (ε) του Βοώτη, και τους (Οφίτες) από τον 3ον πλανήτη του άστρου (β) του Όφεως, επανδρώνουν την «Μαύρη Αδελφότητα» της Νέας Υόρκης και διοικούν όλο τον κόσμο και τη μυστική δύναμη επέμβασης ΔΕΛΤΑ των ΗΠΑ».
Λεμούριοι- Άτλαντες
Υπολείμματα των δύο αυτών προηγμένων ανθρώπινων φυλών αριθμούν σήμερα στον πλανήτη περίπου 1.500.000 όντα και ζουν σε υπόγειες σπηλαιώσεις. Οι μεν Λεμούριοι στην περιοχή των Ιμαλαίων οι δε Άτλαντες στη νότια Αμερική και σε υποθαλάσσια βάση του Ατλαντικού.
Έχουν πολύ ανεπτυγμένη την τεχνολογία των κρυστάλλων επηρεάζουν με ψυχοτρονικά μέσα τη ζωή των ανθρώπων και έχουν επικοινωνία με τις αστρικές κοινωνίας.
Εμείς σε σχέση με αυτούς μοιάζουμε με τους αγρίους της ζούγκλας και γι’ αυτό αδιαφορούν για την ύπαρξή μας.