Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Απορίες επί των Ορθόδοξων προφητειών για την Πόλη

Το γεγονός αυτό αναφέρει και η Προφητεία του ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ (εκτός από τα άλλα βιβλία που αναφέραμε εδώ θα προσθέσουμε και το βιβλίο οι ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ, ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ?ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ? ?...και σταυρούς πορφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας...?.

?...η δεξιά αυτού χείρ άρματα δύο σειράς πορφυράς και σταυρούς πορφυρούς?. ?Και σταυρούς πορφυρούς έχων επί τούς δεξιούς ώμοπλάτας, επί του στήθους δε και επί τον αυχένα αυτήφιον (τούς ίδιους σταυρούς)?. Όπως γνωρίζουμε οι κόκκινοι, ΠΟΡΦΥΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ βρίσκονται στο στήθος και τον αυχένα (τράχηλο), του ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ που φορούν οι ΜΟΝΑΧΟΙ. Άρα λοιπόν είναι του ηλίου φαεινότερον ότι ο ΕΚ ΠΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ θα είναι ΜΟΝΑΧΟΣ.

Ακόμη όπως είδαμε και σε προηγούμενες προφητείες ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ και ΟΧΙ ΝΕΚΡΟΣ, οπως πολλοί έχουν παρερμηνεύσει τις Θείες Προφητείες και συγκεκριμένα αυτήν του Αγίου Βασιλέως Λεοντος του Σοφού, η οποία ευρίσκεται στα βιβλία που σας αναφέραμε και θα σας την παραθέσουμε, οπως την βρήκαμε σ? αυτά. ?Έγειραι ο καθεύδων, και ανάστα εκ του μνημείου· και επιφαύσει σοι ο Χριστός· προσκαλείται γαρ σε του ποιμένειν λαόν περιούσιον ?

?Έγειραι ο καθεύδων και ανάστα... και επιφαύσει σοι ο Χριστός. Προσκαλείται γαρ σε του ποιμένειν λαόν περιούσιον · ?

?...έγειραι ο καθεύδων και ανάστα εκ του μνήματος, και επιφαύσει σοι ο Χριστός, προσκαλείται γαρ σε λαόν περιούσιον ?.

Πολλοί έχουν παρερμηνεύσει το κείμενον και θεωρούν πως ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς είναι νεκρός. Ο λόγος όμως αυτός είναι του Αγίου του Θεού Αποστόλου των Εθνών Παύλου και βρίσκεται εις την Αγίαν Επιστολήν του ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, κεφ. Ε, στιχ. 13-15 και έχει την έννοιαν της ΕΓΕΡΣΗΣ, από την ΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΜΑΡΤΙΑ εις την ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ και μ? αυτήν την έννοια αναφέρεται στον εκ Πενίας Άγιο Βασιλέα προτρέποντας τον να βγει από την αφάνεια και να αναλάβει την ΠΟΙΜΑΝΣΗ των πιστών και την καθοδήγηση τους εις τον έρημο τόπο μαζί με Τον υιο του. Ιδού και ο Λογος του Ευαγγελίου. Προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ, κεφ. Ε, στιχ. 13-15. ?τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται· παν γαρ το φανερούμενον φως εστι. (κάθε αμαρτία που φανερώνεται κατόπιν μετανοίας είναι φως · δηλαδή συγχωρείται και καθαρίζεται από τον Χριστό μας ) 14 διο λέγει· (γι?αυτό λέει) έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός. (και θα σε φωτίσει στο έργο που θα αναλάβεις ο Χριστός) 15 Βλέπετε ουν (βλέπετε λοιπόν για να μην νεκρωθείτε από την αμαρτία) πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ? ως σοφοί, ?

Το ότι ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς είναι ζωντανός και όχι νεκρός, ο οποίος πρόκειται να αναστηθεί φαίνεται μέσα στούς λόγους της Προφητείας του ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ. ?έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι· ? (είναι δηλαδή ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ο οποίος όμως κρύβεται) ?ον εδόκουν οι άνθρωποι ουδέν όντες όντα και ουδέν χρησιμευοντα... ? (πρόκειται λοιπόν για ζωντανό άνθρωπο τον οποίο όλοι περιφρονούν και τον θεωρούν άχρηστο λόγω της πτώχειας, της ταπείνωσης και της αγραμματοσύνης του όπως είδαμε).

Και ευρήσει τον άγιον αυτού, (θα τον βρει, άρα λοιπόν πρόκειται για ζωντανό πρόσωπο, ο οποίος κρύβεται) τον ηλειμμένον (τον χειροτονημένο μοναχό όπως είδαμε) παρ? ουδενός βλεπόμενον, και παρά μηδενός γνωριζόμενον...(τον οποίο λόγω του ότι κρύβεται και εργάζεται το έργον του Χριστού εν κρυπτώ κανείς δεν το γνωρίζει)...ο τοις πάσι σκοτεινός και αφανής, τω δε Θεώ και εαυτώ φανερός · (γι? αυτό όπως βλέπουμε δεν τον γνωρίζουν, διότι δεν επιζητά την δόξα την επίγεια αλλά αυτήν του Θεού, εις τον Οποίο και είναι φανερό το έργο του κηρύγματος που επιτελεί γραπτώς όπως είδαμε ) Άλλωστε το ότι έχει ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και ΥΙΟ, ο οποίος πρόκειται και ΑΥΤΟΣ να ΠΟΙΜΑΝΕΙ τον ΛΑΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ αποδεικνύει ολοφάνερα ότι πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο. Αυτό αποκαλύπτουν και οι ΛΟΓΟΙ Αγίου ανδρός προς το βασιλέα Μανουήλ τον Παλαιολόγον περί Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και της μετέπειτα απελευθερώσεως αυτής. ?Ος και αυτός μέσον πάντων εστίν εν τω πολέμώ...? (πως ένας νεκρός άνθρωπος, βρίσκεται στην μέση ενός πολέμου, πνευματικού και υλικού; Φυσικά αυτό είναι αδύνατον! Μονον ένας ΖΩΝΤΑΝΟΣ άνθρωπος είναι σε θέση να το κάνει! Είδαμε ακόμη στην προφητεία του Αγίου Βασιλέως Λεοντος του Σοφού ότι ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς είναι ΜΕΣΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, δηλαδή έως 50 ΕΤΩΝ, ενώ ο Άγιος Βασιλεύς Ιωάννης ο Βατάτζης, όπως θα διαβάσετε στον Συναξαριστή στις 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα δείτε ότι ΕΚΟΙΜΗΘΗ εις ηλικίαν 72 ΕΤΩΝ. Και με αυτό το στοιχείο λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, βλέπουμε ότι ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς δεν είναι ο Άγιος του Θεού Ιωάννης ο Βατάτζης όπως πολλοί νομίζουν αλλά κάποιος άλλος Εκλεκτός Άνδρας του Θεού, ο οποίος βρίσκεται εν ζωή! ).

Το όνομα του εκ Πενίας Βασιλέως ως γνωστόν είναι Ιωάννης. Όπως είδαμε όμως είναι ΜΟΝΑΧΟΣ. Και οι μοναχοί, όπως γνωρίζουμε κατά την χειροτονία τους ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΝΟΜΑ. Άλλωστε είδαμε ότι οι Θείες Προφητείες αναφέρουν κατά πρώτον ότι φορά ενδύματα ΠΤΩΧΙΚΑ ως ΛΑΪΚΟΣ και κατά δεύτερον ότι φορά ΠΟΔΗΡΗ, δηλαδή ΡΑΣΟ, ως ΜΟΝΑΧΟΣ! Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ως ΛΑΪΚΟΣ απλός άνθρωπος θα έχει και άλλο ΟΝΟΜΑ το οποίο αποκαλύπτει σκιωδώς Ο ΧΡΗΣΜΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΤΑΡΑΣΙΟΥ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εν έτει ΨΠΕ (785) και συγκεκριμένα αποκαλύπτει το ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ του ονόματος που έχει ως ΛΑΪΚΟΣ, πρωτού χειροτονηθεί ΜΟΝΑΧΟΣ. ?Το γαρ δίποον Π.: (Το γράμμα Π. λοιπόν είναι το αρχικό γράμμα του ονόματος του εκ Πενίας Αγίου Βασιλέως ως ΛΑΪΚΟΥ.

Και τον αναφέρει ο Άγιος Ταράσιος ως δίποον, δηλαδή δίποδον άνθρωπο, διότι θέλει να τον ξεχωρίσει από τον Αντίχριστο, τον οποίο στην συνέχεια αναφέρει ως δίκερον, δηλαδή με δύο Κερατα θηρίο) ταραχθές πετροβόλω θυμώ πατάξει μικρόν το δίκερον. (Ταραγμένος λοιπόν ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς από την κακία του δικέρατου, όπως αναφέρεται εις την Ιεράν Αποκάλυψη, κεφ.ΙΓ, στιχ. 11, Αντιχρίστου, τον κτυπά με πέτρες, λίθους,όπου πέτρα και λίθος είναι ο Λογος του Θεού). Και έσονται τη αυτή ώρα εκείνη οι άνθρωποι δίγλωσσοι. (Δηλαδή θα είναι δίγνωμοι, διότι θα ακούν από την μία μεριά τις πλάνες του Αντιχρίστου και από την άλλη το Θεοδίδακτο Κυρηγμα του εκ Πενίας Αγίου Βασιλέως) Ληγούσης δε της ημισείας ώρας της νυκτός, γενήσονται μονόγλωσσοι. (Αφού γίνει δηλαδή η δεύτερη τριήμερη μάχη στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα καταστραφούν οι ΡΩΣΣΟΙ και θα φύγουν οι Ορθόδοξοι πιστοί εις τον ητοιμασμένο από Τον Θεο έρημο τόπο με Οδηγό και Ποιμένα τον εκ Πενίας Άγιο Βασιλέα και τον εκλεκτό υϊό του, τότε πια οι άνθρωποι θα έχουν γίνει μονόγλωσσοι. Δηλαδή θα έχουν πάρει οριστική απόφαση. Ή να παραμείνουν στις πόλεις με τον Αντίχριστο και να σφραγιστούν ή να φύγουν εις τον έρημο τόπο κατά τον Λόγο και την προτροπή του Κυρίου με Οδηγό και Ποιμένα τους τον εκ Πενίας Άγιο Βασιλέα και τον εκλεκτό υϊό του, προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους και να παραμείνουν ασφράγιστοι). Το γαρ δίκερον: α: (Αντίχριστος) ηττηθέν (με το Κηρυγμα του Ευαγγελίου) κατά κράτος υπό του: π: (υπό του εκ Πενίας Αγίου Βασιλέως, του οποίου το όνομα ως ΛΑΪΚΟΥ αρχίζει από Π) άκερον μενεί, (δηλαδή χωρίς κέρατα, χωρίς δύναμη, διότι ο εκ Πενίας Άγιος Βασιλεύς δεν του επέτρεψε δια του εγγράφου Κηρύγματός του να πλανήσει τούς πιστούς δούλους του Θεού)