Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ {ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ} ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ...ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ {ΒΑΑΛ-ΕΩΣΦΩΡΟΥ- ΛΙΛΙΘ{HECATE-ISHTAR-ASTARTE} ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΙΑ ΜΑΙΤΡΕΓΙΑ}-ΣΑΜΑΗΛ...

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΙ ΨΥΛΙΑΖΩΝΤΑΙ ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ
Planes of The Abyss
Abyssal Planar Index
A listing of exceptional planes of the Abyss follows, whether noteworthy for planar features or inhabitants. As a general rule, Abyssal planes follow no known pattern, and vary greatly from plane to plane (and even with a plane) unless under the control of a Demon Lord or Lady sufficiently powerful to alter the realm's planar characteristics.

Layer
Name
Notes
1
Jhaat
Most common Astral entry layer to the Abyss, this layer also connects to Stygia, Pandemonium, and Sarendathos, as well as approximately 83 internal layers (one-eighth of the Abyssal planes)
4

Court of Aeskylos, the Shaper. This plane is animate and malleable to his whim, and connects to layer 500.
12

Court of Shabriri. This plane connects to the layer 393.
45

A desert plane of arid scrub, which connects to Syrithol (Xalta's first plane), and layers 205, 361, and 425.
54

Court of Sceirion. All four planes are interconnected throughout, and share planar geographical features. The Keep of Rhieaz is Sceirion's stronghold.
55

56

57

65

Court of Lolth, Demon Queen of Spiders. The 65th layer is Lolth's secondary domain and hidey hole, the 66th is her web. Her web connects to the layer 500, and both layers connect to various alternate Primes through permanent gates that Lolth has created as invasion routes.
66

73

A Prime-like layer wracked by constant storms. It also connects to layer 371.
74

Stygia impinges upon this layer.
79

A Prime-like plane of magical weakness. No spells greater than 6th level will function (including magic item effects). This plane connects to layer 371.
85

A mountainous layer, and home to many abyssal dragons, this was also the court of the Tiamat pretender Miatta. Miatta's hoard and consorts were scattered after her demise at the hands of Trillz the Dark.
101
The Endless Enigma
A prison layer of non-euclidean and tesseractian chambers, created through the combined powers of Alrunes, Fraz-Urb'luu, Sceirion, Obox-ob, and Abraxus. This level is often the destination of gate traps. The only being to have ever escaped its confines, Baphomet, entered on a bet and emerged 7500 years later. Most demonic scholars believe that each of the plane's creators built special strongholds and caches throughout its structures. In addition to creatures indigenous to this unique environment, the plane is inhabited by various failed experiments, political prisoners, invaders, adventurers (Prime-planar, demonic, and otherwise), and such.
120

Court of Yeenoghu, Demon Lord of Gnolls and Ghouls. Layer 120 is a hilly, forested plane, and Yeenoghu's personal domain where he hunts. Layer 121 has similar geography, and is a training-ground for Yeenoghu's gnolls, gnoles, gholes, thouls, ghouls, trolls, and legions of demons.
121

149

Court of Baphomet, High King of Demonkind. Baphomet's layer is mazey, with various open "courtyards" that contain forests, seas, and his palace (at the center of the plane, of course). The demon Belitfint is Baphomet's chief aide and major domo. This layer connects to Labyarax (Sarendathos' first layer).
153

This chaos plane connects to Limbo and layer 371.
184

This plane is an empty husk, a barren vacuum. An open conduit to the Negative Material plane has drained this plane of all life. For all practical purposes, this plane is an extension of the Negative Material Plane, and all magics that require contact with that plane function normally on this layer of the Abyss.
212

The Dead Court of Orcus. These planes are a huge graveyard wherein all known and unknown forms of undead are represented among the populace. Chadun is Orcus' chief lieutenant, who controls entrance to the plane through the unnamed city of bones which guards access to Orcus' realm.
213

214

215

222

Court of Tsuggtmoy, Demon Queen of Fungi. This layer is a vast plain of moldering fungus which sinks into vaporous swampy masses of putrescence. Rivers and lakes of slime cross its surface. Tsuggtmoy holds court in a bowl-like depression in the lowest depths of the layer's swamps. This plane connects to layer 457.
229

A spatial plane of white and black geometry, clouded by shades of grey. This plane is home to many xuphaitz demons, and other, odder creatures. Think M. C. Escher. This layer connects to layer 371.
246

A prime-like layer of rifts, hills, and craggy mountains. This plane is home to many races of giants, and connects to layers 444 and 471 (Kostchtchie).
247

A swampy fen layer which houses many will-o-wisps, hags, lower demons, etc. This plane connects to Xalta's plane Ocanthrus, and also serves as a temporary home for those who wander in from there (stray Abishai and Barbed devils, the explorative barghest, etc.).
248

Stygia impinges on the Abyss again on this plane, and forms a large "lake" (anywhere but the Abyss it would be an ocean).
267

Library of Gresil. Three planes of row and rows of books, scrolls, tapestries, and other records enclosed in stone shelves. Paved flagstone floors and walls, ceiling that just go up . . . Gresil's library demons now who is permitted to delve the archives. This plane is neutral ground, at least temporarily, as few demons are willing to risk Gresil's wrath.
268

269

294

"The Incessantly Sublime Court" of the departed (?) Obox-ob. This plane plays with one's mind, body, and soul. It connects to layer 393.
307

Stygia impinges . . .
317

Decadent Court of Noticular, Mistress of Vampires, wherein all you see is fit to eat, drink, or drain . . . .
329 to 346

The Court of Graz'zt. This covers far too much planar ground to bother going into any detail here. Layer 333 is Graz'zt's seat of power, and connects to layer 393.
(340)

Once-court of Morflos, Balrog Lord, absorbed by Graz'zt in its owner's absence.
350

Court of Azazel, Demon Lord of Snakes. These planes are amazonian jungle levels filled with rainforests, rivers, and snakes in all colors, shapes, and sizes. Yuan-ti and ssilhex are native. Demogorgon is known to have visited this plane prior to his disappearance.
351

371

A barren and rocky plane which was once volcanic. Obsidian shards and ashen desert wastes. This plane connects to layers 73, 79, 153, 229, and 407; Stygia also crosses this layer's schalla (toward Pandemonium).
381

Once-court of Pazeuzeus. A spatial layer with pewter sky, no sun, and murky clouds in a variety of colors (purple, brown, black, deep ocean green). Pazeuzeus' open-aired cloud palace floats randomly about the plane since his insanity.
393
Zegrentilandib
This plane is sentient, and Prime-like, but with fleshy ground. This plane is a nexus, and connects to Stygia, Mykhaz (Sarendathos' fourth plane), 12 (Aeskylos), 294 (Obox-ob), 333 (Graz'zt), 407 (Mandrillagon), and 19 other layers (1, 7, 36, 49, 85, 143, 172, 179, 300, 309, 364, 389, 396, 404, 462, 512, 599, 646).
407

Forest planes of Mandrillagon, filled with huge trees, apes, various and sundry primates, tribes of primitive humans?, etc. Plane 407 connects to layer 393.
408

409

421

Soneillon's Gardens and Salons of Debauchery. A largely Prime-like, though small, plane, Soneillon's Court offers the finest arts of harlotry, hedonism, and such . . . .
432

A tiered plane, which connects to the depths of Mykhaz (Sarendathos' fourth plane), with a fair amount of daemonical traffic.
444

A sentient plane, with bestial appetites and instincts. It tries to gobble up those who intrude upon it by animating itself in interesting manners. It connects to layer 246.
451

A Prime-like plane of dark forests, with no sun and seven moons. Many drow live here, or make it a point to visit this layer while in the Abyss. This layer connects to Chamada (Hades' third plane), and many daemons and gigantes travel between the realms.
453

Stygia impinges
457

Once-court of the deceased demon lord Juiblex. This layer is being annexed by Tsuggtmoy, who can offer some consolation to the lordless slimes, jellies, puddings, etc. This plane connects to layer 222.
471

Court of Kostchtchie. 471 is a frozen, mountainous layer, covered over by glaciation, and home to frost giants. 472 and 473 are tundra plains covered with fir forests and share a sun. 474, recently taken, is a temperate Prime-like layer which is now succumbing to an ice age. Plane 471 connects to layer 246.
472

473

474

492

Stygia impinges in a cascading waterfall, which pools in a large lake, and drains out of the Abyss. Ancient watch towers stand on either shore of the falls; they are generally unoccupied.
500

A Prime-like, tiered layer with two white suns and a ringed, asteroid-strewn sky of purple (with silver/pewter clouds). This plane connects to Stygia, Pazandillan and Pheletho (Sarendathos' second and third planes), as well as layers 4, 65, 546, and twelve others (1, 19, 27, 200, 257, 285, 304, 416, 438, 449, 497, and 602).
510

Court of Aseroth, Demon Lord of Githyanki and Regent of the Silver Realm. This layer is essentially a demonic Astral plane, and spells that require a connection to that plane will function normally. Githyanki, astral islands, and voidships abound, in addition to the usual motley assortment of demons.
528

Court of Socothbenoth. A Prime-like realm, with cities, sky ships, and a Lord among the Firstborn. Uliel, a balrog of considerable power, is Socothbenoth's castellan.
532

A Prime-like plane of magical strength which allows up to 10th level spells to function, with and temporal distortion as a side-effect. This effect usually manifests as accelerated aging. Alrunes is the only being who habitually uses this plane, and it is often another popular destination for gate traps.
546

Court of Demogorgon (see his listing for a description in detail). Layer 546 connects to layer 500.
547

548

549

550

564

Stygia impinges on the Abyss in a gaseous, Bespin-like spatial layer. Styx is a free-floating stream, with no bed.
606

Court of Gothmog, Demon Lord of Balrogs. A hellish set of volcanically-paired planes: layer 606 is the mounts, vents, ash, and slag, while 607 is an underground maze of passages, lava tubes, magma lakes, etc. Gothmog's palace rests on a vast pool of bubbling lava, in a huge crater.
607

637
Carynach
This plane's name means "The Empty Place" in demonic. It is a mystery level, since no other layers connect or allow entrance to it. No gates will open to this plane, from anywhere in the mulitverse.
651

Stygia impinges
656

Prime-like, a heavily fortified plane which connects to Avernus (Hell's first plane).
662

An oceanic, Prime-like layer with island chains, a pink sun, yellow sky, white clouds, and blue/green water. The Ethereal plane connects to this layer, and magics which require contact with that plane will function normally here.
666

Court of the missing Fraz-Urb'luu. An illusory layer of deception. This plane is under Fraz-Urb'luu's mental control. It currently appears flat and featureless.


demon names
Abaddon : Hebrew root meaning "to destroy", same as ApollyonApollyon (Abaddon) : The King of Demons Rev 9:11Abigor : Christian demonology - commands 60 legionsAdramelech: Arch Demon whose name means, "King of Fire"Agares : First Duke of the East, commands 31 legions; appears willinglyAlocer : Strong Duke commands 36 legions; lion's face, dressed as a knight on a horseAmduscius : Great Duke, governs 29 legions; looks like a unicornAndras : Marquesse, commands 30 legions; bird head with angel-like wingsAsmoday : Prince of demons; thought to be the serpent that deceived EveAsmodeus : Demon of wrath, banished by Raphael in the Book of Tobit 8:3Astaroth : Strong Duke over 40 legions and the treasurer of hellAym : Great Duke, who commands 26 legions; from christian demonologyAyperos : Prince, commands 36 legions; from christian demonolyAzazel : Chief of the goat-demons or "hairy demons"Bael : Head of the Infernal Armies of 66 legionsBalam : Terrible king with three heads and commands 40 legionsBeelzebub : Prince of Demons, aka Lord of the Flies, former highest ranking angel in heavenBelial : Chief of all devils, brings about wickedness and guiltBelphegor : Demon or "god" of the Moabites, Numbers 25Berith : Great Duke of hell who governs 26 legions, appears as a red soldier on a red horseBifrons : declares the understanding of geometry, astrology and other artsBotis : Appears as a viper, and proclaims the past and futureBuer : President of hell, of the second order, and commands 50 legionsCaym : Great President who takes the shape of a thrush; rules 30 legionsCharon : The boat man who brings souls across the river StyxCresil : Demon of impurity and lazinessCrocell : Grand Duke who appears as an angel, and governs 48 legionsDeumos : Female demon with 4 horns and a crownEurynome : Superior demon who feeds on corpses; the Prince of DeathFocalor : Grand Duke who drowns men and overthrows ships of warFurfur : Count of hell, commands 26 legions; appears as angel with a flaming tailGaap : Prince of hell, intensifies love and hatred; transporter demonGeryon : Giant centaur, guardian of hellHaures : Strong Duke of hell, commands 20 legions and is very frightful with eye aflameIpos : Demon count of hell who commands 36 legions; looks like a lion-headed angelJezebeth : Demon of falsehoods and liesKasdeya : From the "Book of Enoch", the 5th SatanKobal : Demon of hilarityLeonard : Master of black magic and sorceryLeviathan : Dragon of the Sea, the Crooked Serpent of the abyssLilith : Demon of waste.Lucifer : Light bearer, son of the morning; former seraphim cast out of heavenMalphas : Grand president of hell, commands 40 legions; appears as a ravenMammon : Demon of avariceMastema : Leader of fallen angels whose job is to tempt men to sin and accuse them before GodMelchom : Demon who carries the money purse; payer of servantsMephistopheles : Another name for the devil in the Middle AgesMerihim : Dark Prince of pestilenceMoloch : Demon worshipped by the Israelites through child sacrificeMullin : Demon lieutenant of the demon LeonardMurmur : Great Duke, comes with trumpets sounding and rules 30 legionsNaberius : Strong demon in charge of 29 legions, a Marquis of hellNergal : Second order demon, commands the secret policeNicor : Water demon known for drowning humans; can cause hurricanes, tempests and the likeNybbas : Manager of visions and dreams, inferior order charlatanNysrogh : Second order demon, chief of the house of princesOriax : Marquis, demon who commands 30 legions; teaches astrologyOrnias : name of the harassing demonOse : Great President, governs 30 legionsPaymon : a king of hell, master of ceremonies; governs 200 legionsPhilatanus : Demon who assists Belial in sodomy and pedophile behaviorsProserpine : aka Persephone, princess of hellPruflas : head of 26 legions, has the head of an owl; provokes wars and quarrelsPyro : Prince of falsehoods and liesRaum : Count or Great Earle, commands 30 legions; seen as a crowRimmon : aka Damas, an ambassador from hellRonove : Marquis of hell, commanding 19 legions, teaches languagesRonwe : Inferior demon, commands 19 legionsSamael : demon angel of death, prince of the power of the airSemiazas : Chief demon of fallen angelsShax : Duke of hell, commanding 30 legions, deceitful thief; appears as a storkShalbriri : Demon of blindnessSonneillon : Demon of hatredStolas : High prince of hell, commanding 26 legions; teacher of astronomy and plant propertiesSuccorbenoth : Chief eunuch, sexless, demon of gatesThamuz : Ambassador of hell, demon master of big weaponsUkobach : Inferior demon who maintains the fires of hell; appears ablazeUphir : Demon physicianUvall : Duke, commanding 36 legions, knows the past, present and future; strong and scaryValafar : Strong Duke, commands 10 legions, appears in the shape of a lionVepar : Grand Duke, strong; guide of waters, like a mermaidVerdelet : Master of ceremoniesVerin : Demon of impatienceVetis : Demon of corruptionXaphan : Second order demon, former fallen angel, fans the furnace flamesZagan : Demon King, deceitful, commands 33 legionsZepar : Grand Duke, appears as a soldier, commanding 26 legions


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑ 305/ΕΤΜΗΜΑ1. Εισαγωγή
Η εισχώρηση των νεκροζωντανών και των πλασμάτων της νυκτός είναι ιδιαίτερα φανερή στις περιθωριοποιημένες ομάδες, όμως δεν κάνει ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να κάνουμε μια γενική κατηγοριοποίηση με βάση τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των πλασμάτων αυτών, και στην συνέχεια
2. Κατηγορίες Πλασμάτων
1. Οι βρυκόλακες συνήθως προέρχονται από τα υψηλά στρώματα της κοινωνίας, είναι δε γνωστός ο εθισμός τους τόσο στο αίμα όσο και στην κοκαϊνη και το extacy. Συχνάζουν σε νυκτερινά κέντρα διασκέδασης όπου μπορούν να αναμειγνύονται με το πλήθος χωρίς να προδίδεται η νεκροζωντανή φύση τους (ρέηβ κλαμπ, πάρτυ κ.λ.π.). Σε αντιδιαστολή με τις λαϊκές ξενόφερτες αντιλήψεις, ένας βρυκόλακας δεν δημιουργείται απλά από το δάγκωμα ενός ανθρώπου από άλλο βρυκόλακα. Χρειάζεται μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ του βρυκόλακα και του θύματος όπου στην αρχή ο νεκροζωντανός απορροφάει ενέργεια και μυεί(τελετη αφιερωσης στον σκοτεινο μαυρο ιερεα βααλ-ζε-βουλ,δηλαδη το μασωνικο τζα(γιαχβε)-βουλ(βααλ)-ον(οσιρις) δηλ η μασωνικη τριαδικη αρχη που επιβλεπει και κατευθυνει τα μυστηρια των στοων οπου με τις υποτιθημενες εργασιες τους γινονται τερατα της κολασεως για προετοιμασια της τελικης μαχης φωτος εναντιων
σκοτους...=ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ...http://www.scribd.com/doc/10992409/Aleister-Crowley-student-task-oath

το θύμα σε ποικίλες σεξουαλικές διαστροφές (σαδομαζοχισμός, στροφή σε αμφιφυλοφιλία ομοφυλοφιλία ενός αμιγούς ετεροφυλόφιλου, φετίχισμός) στην συνέχεια και με την πρόφαση της σεξουαλικότητας καταφθάνει στην κατάπωση και ανταλλαγή αίματος, όπου το θύμα πλέον μετατρέπεται κι αυτό με την σειρά του σε βρυκόλακα. Επίσης σε βρυκόλακα μπορούν να εξελιχθούν άτομα που διαθέτουν νευρολογικές διαταραχές και φθάσουν σε ύβριν η οποία έχει σαν επίπτωση τον θάνατό τους (αφορισμένοι, «χαφιέδες», παιδοκτόνοι κ.λ.π.).
2. Οι λυκάνθρωποι είναι πλάσματα χαμηλότερης ταξικής βαθμίδας, ενώ είναι θαμώνες καταγωγίων και κακόφημων, μικρών σε μέγεθος, νυχτερινών κέντρων, όπως μπαρ, παμπ, χαρτοπαικτικές λέσχες και «φρουτάκια». Αγαπούν την χρήση της κάνναβης, η οποία σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ναρκωτικά που κάνουν χρήση οι λοιπές ομάδες, παίζει ανασταλτικό ρόλο στις εκδηλώσεις βίας των λυκανθρώπων. Θύματα τους δυστυχώς είναι κυρίως λαθρομετανάστες και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μια ρατσιστική τάση να κατηγοριοποιούνται όλοι οι λαθρομετανάστες σ' αυτήν τη κατηγορία. Απαντώνται καί στην επαρχία μιας και ένας λυκάνθρωπος μπορεί να ζει και να εργάζεται κανονικά, χωρίς να εκδηλώνονται οι ιδιαιτερότητές του σε μια μικρή κοινωνία. Η διαδικασία λυκανθρωποίησης είναι παρόμοια με την βαμπιροποίηση, με την διαφορά ότι ο λυκάνθρωπος δεν είναι νεκροζωντανός, η λυκανθρωποίηση πραγματοποιείται με την εισχώρηση σε αγέλη λυκανθρώπων και στην συνέχεια με ανθρωποκτηνοβασία. (Σεξουαλική πράξη ανθρώπου με λυκάνθρωπο με πλήρη χαρακτηριστικά λύκου). Η διαδικασία ξεκινάει συνήθως με μια νέα σελήνη και ολοκληρώνεται με πανσέληνο.
3. Τα λεγόμενα ζόμπι ή έρποντα πτώματα παρανοούνται εύκολα ως χρήστες ηρωίνης, λόγω της νωθρότητας, της χλομάδας και της αισθητικής που προσδίδει η ναρκωτική ουσία. Διαμένουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, υπόγεια, πάρκα και λοιπά δυσπρόσιτα καταφύγια. Συνήθως απαντώνται στα μεγάλα αστικά κέντρα αφού στην επαρχία θωρούνται απόκληροι και εκδιώκονται. Τα μεμονωμένα άτομα. δεν αποτελούν απειλή αλλά όταν συναθροίζονται προκαλούν ζημίες και αποτελούν απειλή για τους μοναχικούς περαστικούς. Συνήθως δημιουργούνται από θύματα βρυκολάκων, οι οποίοι δεν άντεξαν την διαδικασία βαμπιροποίησης και νεκροποιήθηκαν πριν την ολοκλήρωσή της.
4. Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι διάσπαρτες και δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τόσο εύκολα. Πλάσματα όπως νεραϊδες και σύλφες και στοιχειακά, που δεν έχουν δημιουργηθεί από μεταστροφή ανθρώπινου όντως (μάλλον προϋπήρχαν του ανθρώπου) κινδυνεύουν με εξαφάνιση μαζί με τα άγρια ζώα που διαμένουν σε μια ύπαιθρο που μολύνεται και συρρικνώνεται. Τα εν λόγω στοιχεία συνέβαλλαν στην διατήρηση των ισορροπιών στην φύση ενώ τώρα μην έχοντας τόπο διαμονής εμφανίζονται ως νέου είδους στοιχειώματα που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο άνθρωπο από την παιδική ηλικία. Ως αποτέλεσμα της δράσης τους διακρίνεται η έντονα διαταραγμένη ζωή πολλών κατοίκων της υπαίθρου και προαστιακών περιοχών. Επιπλέον κάνουν την εμφάνιση τους και νέες μορφές απειλών όπως ηλεκτρονικές συνειδήσεις του κυβερνοδιαστήματος, καλικάντζαροι των ηλεκτρονικών συσκευών που προκαλούν προβλήματα τόσο σε hardware όσο και σε software κ.λ.π. (Το λογότυπο της εταιρίας Microsoft είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους ηλεκτρονικούς καλικάντζαρους). Ένα ακόμη παράδειγμα είναι οι κυβερνονύμφες (cybersuccubi - cyberincubi), πλάσματα χωρίς αληθινή υπόσταση τα οποία παίρνουν ενέργεια από τους χρήστες του Διαδικτύου μέσω κυβερνοσέξ και είναι τρομερά εθιστικά. Τέλος δεν έχουν παρατηρηθεί (τουλάχιστον όχι ακόμη) υπερπλάσματα όπως αρχιδαίμονες ή όντα της Αμερικανικής αστρικής (σουγώθ, κθούλιχιοι και τα λοιπά πλάσματα που περιγράφει ο Χ.Φ. Λάβκραφτ στις δραματοποιημένες μελέτες του.)
3. Μέθοδοι Αντιμετώπισης
Προφανώς ένας ενήλικας υγιούς σεξουαλικότητας διατρέχει μικρό κίνδυνο. Αυτό προϋποθέτει ένα σταθερό σύντροφο (τόσο για τους ετεροφυλόφιλους όσο και για τους ομοφυλόφιλους) και μια προσήλωση στις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας και της αγάπης. Κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα που δεν έχουν διαμορφωμένη ακόμα την σεξουαλική τους ταυτότητα και παρασύρονται εύκολα, όσοι καταπιέζουν την σεξουαλικότητά τους και δημιουργούν ανεξέλεγκτα απωθημένα, καθώς και όσοι δεν έχουν καταφέρει να χαλιναγωγήσουν την σεξουαλικότητά τους, πράγμα που συνήθως απορρέει από υπερβολική λίμπιντο και υποκρυπτόμενη υπερφυσική ικανότητα. Πολλές επαρχιακές κοινότητες προσπαθώντας να περιορίσουν τον κίνδυνο επέβαλλαν αυστηρούς και αυταρχικούς κώδικες ηθικής, με μόνο αποτέλεσμα να θρηνούν περισσότερα θύματα λόγω των απωθημένων που δημιουργούσαν.
Προτείνεται η αποφυγή των απομακρυσμένων και ερημικών τοπίων (υπόνομοι, ερημόσπιτα, υπαίθρια απομακρυσμένα μέρη, δάση) ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα οποία συν τοις άλλοις ενέχουν και απλούς εγκληματογενείς κινδύνους (συμμορίες, «καβάτζες» ναρκομανών και τόποι παρανόμων δοσοληψιών). Αν είναι αναγκαία η περιπλάνηση σε τέτοιους τόπους καλό είναι να γίνεται σε ομάδες από δύο και πάνω ατόμων και με κατάλληλη προστασία, δηλ. οπλισμό, ιερά φυλακτά ανάλογα με την πίστη (σταυρός, αγιασμός, ιερό εγχειρίδιο κ.λ.π.)
Ιδιαίτερα αποτελεσματικά είναι τα όπλα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το λεγόμενο Τίμιο Ξύλο, το οποίο πιστεύεται από τους μεν Εβραίους ότι είναι ξύλο του δέντρου της ζωής, από τους δε χριστιανούς ότι είναι ξύλο του Σταυρού του Ιησού, από τους Δρύιδες το ιερό γκυ κ.λ.π. Οι αθεϊστές πιστεύουν ότι είναι απλώς κατασκευασμένα όπλα από πουρνάρι, αν και λίγοι παραμένουν αθεϊστές μετά από μια συνάντηση με κάποιο υπερφυσικό πλάσμα.
Τέλος ένα καλά οργανωμένο τμήμα της υπηρεσίας 305/Ε θα περιόριζε σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των υπερφυσικών απειλών και θα οδηγούσε ίσως και στον πλήρη έλεγχο τους ώστε να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Ελλάδος και του πολιτισμένου κόσμου.