Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

"ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ" ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ...ΑΠΑΣΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝPHREE-MESSEN=ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ Ή "ΗΛΙΑΚΑ ΕΡΠΕΤΑ"...ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ...
And in that process, the Holy Spirit, the Eagle, is eating, swallowing the Serpent. That Serpent is the initiate with all the bodies. Then even the physical body is going to turn into soul. Gold is the metal of the sun, meaning that these bodies are 100% solar bodies. So even the physical body turns into a living serpent soul.
Και σε αυτή τη διαδικασία, το Άγιο Πνεύμα, ο Αετός, είναι αυτό που τρώει, το ερπετο, αυτό το ερπετό είναι ο μυστης που εχει ολοκληρώσει "το μεγαλο έργο".Χρυσό είναι το μέταλλο του ήλιου, που σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς είναι κατά 100% των ηλιακων φορέων. Έτσι, ακόμη και το φυσικό σώμα μετατρέπεται σε μια ζωντανή ερπετοειδής ψυχή.