Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΙΕΡΑΡΧΙΑ...

Ἔπειτα, ἡ λέξη Ἱεραρχία δηλώνει τόν ἄρχοντα τῶν ἱερῶν τελετῶν καί ἡ λέξη ἱεραρχικός δηλώνει τόν ἀνήκοντα στήν Ἱεραρχία καί τόν ἱεραρχικόν τρόπον διοικήσεως, δηλαδή τήν διοίκηση κατά τήν τάξη τῶν προϊσταμένων ἀρχῶν.