Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

αναληψη...Πέρα από αυτή τη διάσταση είναι ο Θεός, η πηγή όλων αδιαφοροποίητων Δημιουργίων, που δημιούργησε άπειρες κοσμικές ημέρες και απροσδιόριστο αριθμό συν-δημιουργικών Συμβουλίων των Δώδεκα για απροσδιόριστο αριθμό συμπάντων, Γαλαξίων, και Ηλιακών Συστήμάτων.
Είμαστε πραγματικά τόσο ενθουσιασμένοι που θα μοιραζόμαστε αυτό το ενεργειακό σύστημα, μαζί σας, και προσβλέπουμε σε αυτό το ουράνιο πιο εμπνευσμένο συν-δημιουργικό κοσμικό γεγονόςτης Αναλήψεως του ταξιδιού σε Θεία Φύλα και στην Υπηρεσία της αγάπης
Με αυτό, εμείς προσφέρουμε σε 'σας πιο μαγικές ημέρες.Οι Αίθουσες της Amenti(οι αιθουσες των αστρικων πυλων της γης), χτισμένο με 32 παιδιά του Φωτός μετά την αρχική πτώση από τους γκρίζους, είναι μια καμπύλη χώρο-χρόνου έξω από το χώρο-χρόνο που βρέθηκαν κοντά στο κέντρο της γης και κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων. Τα Παιδιά του Φωτός δεσμευμενα στον χώρο και στον χρονο, και όπως δεσμεύεται στην Γη, σχηματίστηκε από τις Αίθουσες Amenti.χωρίζεται σε εννέα μικρότερους χώρους, και σε κάθε τύπο υπάρχει Κοσμική συνείδηση που συνδέονται άμεσα με τις εννέα διαστάσεις στη διάθεση όλων των επιπέδων της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη-σκάφος. Οι πολυδιάστατοι φορείς του Φωτός που φτιάχνετε όπως υφίστανται κατάρτιση για να σας το ιερατείο συνδέονται άμεσα με αυτές τις διαστάσεις, αυτές οι τσέπες του χώρου που βρέθηκαν στις αίθουσες των Amenti, καθώς και οι δώδεκα γήινες ακτίνες, οι έξι κοσμικές ακτίνες, και σε σας διαδιαστατικες πύλες από το τρίτη έως το ένατη διαστάση αντίστοιχα. Οι φορείς του Φωτός πολυδιάστατη σας είναι Πλανητικοί, ηλιακοι, διάστερος, Γαλαξιακό, διαγαλαξιακοι,συμπαντικοι και πολυ-συμπαντικοι φορείς, αντίστοιχα, και να επεκταθουν σε διάμετρο γύρω σας, στο σημείο σύνδεσης σε σχέση με σας και τις διαδιαστασιακες πυλες. Αυτό το πρώτο βήμα για την ιερωσύνη και την κατασκευή του πολυδιάστατου φορείς του Φωτός απαιτεί σταθεροποίηση σας πρώτα 50 chakras, επτά σε μια στιγμή, καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων κοσμικών τομεων της ενέργειας και ιερή γεωμετρία γύρω από το σώμα σχετικά με τα δώδεκα ακτίνες μέσα από την κατανόηση της Kabbalah και τις Αίθουσες των Amenti.