Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΟΣΟ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...}-+-{ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ ΕΨΙΛΟΝ...