Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

SUPREME ANNUNAKI ASSEMBLY OF LORD  MARDUK(OF 33 RD DEGREE OF ZION)=SAALM
MARDUK ΚΑΝΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΕ ΓΟΝΥ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΣΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΘΟΥΛΟΥ Η ΖΑΛΗ...