Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

BLUE BEAM PROJECT LUCIFER.


Ο τελικός στόχος είναι η ψυχή μας. Αυτήν θέλει ο Σατανάς.