Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ=MUNDANA RELIGIO ADUNATA=ΣΧΕΔΙΟ MRA,ΛΕΥΚΗΣ(ΕΨΙΛΟΝ) ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ(ΘΟΥΛΗ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΣ(ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ) ΣΤΟΑΣ.