Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

666ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΥΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ( ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ=ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΣ=ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ=ΕΠΙΚΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ(ΠΥΛΗ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ ΠΥΛΗ KARASH=ΚΑΡΑΣ) ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ ΣΕΚΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΟΥΛΕΙ,ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΜΠΙΡΟ-ΝΑΙΤΩΝ
ΙΠΠΟΤΩΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΘΥΜΙΚΟ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟ) ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΑ(ΒΛΕΠΕ ΜΠΑΤΜΑΝ) ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΓΡΑΜΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Βιβλίο 77

«ο νόμος του
δυνατού:
αυτός είναι ο νόμος μας
και η χαρά
του κόσμου.» AL. II. 2

«Κάνε κατά το θέλημά σου θα είναι όλος κι όλος ο Νόμος.» --AL. I. 40

«δεν έχεις κανένα δικαίωμα παρά να κάνεις το θέλημά σου. Κάνε εκείνο, και κανείς άλλος δεν θα πει όχι.» --AL. I. 42-3

«Κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα είναι ένα άστρο.» --AL. I. 3


Δεν υπάρχει θεός παρά άνθρωπος.

1. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει κατά τον δικό του νόμο --
να ζει με τον τρόπο που θέλει να το κάνει:
να εργάζεται όπως θέλει:
να παίζει όπως θέλει:
να αναπαύεται όπως θέλει:
να πεθαίνει όταν και όπως θέλει.

2. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τρώει ότι θέλει:
να πίνει ότι θέλει:
να κατοικεί όπου θέλει:
να κινείται όπως θέλει πάνω στο πρόσωπο της γης.

3. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκέπτεται ότι θέλει:
να λέει ότι θέλει:
να γράφει ότι θέλει:
να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να σκαλίζει, να χαράσσει, να φτιάχνει, να χτίζει όπως θέλει:
να ντύνεται όπως θέλει.

4. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπά όπως θέλει:
«λάβε την δική σου εκπλήρωση και θέληση της αγάπης όπως θέλεις,
όταν, όπου και με όποιον θέλεις.» --AL. I. 51

5. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εξουδετερώσει εκείνους που θα καταπατούσαν αυτά τα δικαιώματα.
«οι σκλάβοι θα υπηρετήσουν.» --AL. II.58

«Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη υπό το θέλημα.» --AL. I. 57

(Μτφρ. από δημοσίευση στο Διαδίκτυο: www.hermetic.com/crowley.)

Liber LXXVII
"the law ofthe strong:this is our lawand the joyof the world." AL. II. 2
"Do what thou wilt shall be the whole of the Law." --AL. I. 40
"thou hast no right but to do thy will. Do that, and no other shall say nay." --AL. I. 42-3
"Every man and every woman is a star." --AL. I. 3
There is no god but man.
1. Man has the right to live by his own law--
to live in the way that he wills to do:to work as he will:to play as he will:to rest as he will:to die when and how he will.
2. Man has the right to eat what he will:
to drink what he will:to dwell where he will:to move as he will on the face of the earth.
3. Man has the right to think what he will:
to speak what he will:to write what he will:to draw, paint, carve, etch, mould, build as he will:to dress as he will.
4. Man has the right to love as he will:--
"take your fill and will of love as ye will,when, where, and with whom ye will." --AL. I. 51
5. Man has the right to kill those who would thwart these rights.
"the slaves shall serve." --AL. II. 58
"Love is the law, love under will." --AL. I. 57