Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΒΑΣΙΛΕΑ ΣΑΛΗΜ=ΕΙΡΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ.