Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΛΟΧΙΜ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ...

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ - ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
www.ec-patr.org
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας
www.greekorthodox-alexandria.org
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας
www.antiochpat.org
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων
www.jerusalem-patriarchate.info
Πατριαρχεῖον Ρωσσίας
www.mospat.ru
Πατριαρχεῖον Σερβίας
www.spc.yu
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας
www.patriarhia.ro
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας
bulch.tripod.com/boc/
Πατριαρχεῖον Γεωργίας
www.patriarchate.ge
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
www.churchofcyprus.org.cy
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
www.ecclesia.gr
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας
www.orthodox.pl
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας
www.orthodoxalbania.org
Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας
www.pravoslav.gts.cz
Ἐκκλησία Φινλανδίας
www.ort.fi
Ἐκκλησία Ἐσθονίας
www.orthodoxa.org
Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΑΙ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς
www.goarch.org
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας
www.greekorthodox.org.au
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης
www.iak.gr
Ἱ. Μητρόπολις Ἀρκαλοχωρίου
www.imakb.gr
Ἱ. Μητρόπολις Βελγίου
www.orthodoxia.be
Ἱ. Μητρόπολις Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας
www.imga.gr
Ἱ. Μητρόπολις Γαλλίας
perso.orange.fr/eglise.orthodoxe.grecque/
Ἱ. Μητρόπολις Γερμανίας
www.orthodoxie.net
Ἱ. Μητρόπολις Ἰταλίας
www.ortodossia.it
Ἱ. Μητρόπολις Καναδᾶ
www.gocanada.org
Ἱ. Μητρόπολις Κισάμου καὶ Σελίνου
www.imks.gr
Ἱ. Μητρόπολις Κορέας
orthodox.or.kr/english/e_main.htm
Ἱ. Μητρόπολις Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
www.imka.gr
Ἱ. Μητρόπολις Μπουένος Ἄϊρες
www.ortodoxia.org
Ἱ. Μητρόπολις Νέας Ζηλανδίας
www.imnz.org.nz
Ἱ. Μητρόπολις Ῥόδου
www.imr.gr
Ἱ. Μητρόπολις Χὸνγκ Κόνγκ
www.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/hkmetropolis.html
Ἐξαρχία ἐνοριῶν Ῥωσσικῆς παραδόσεως Δ. Εὐρώπης
www.exarchat.eu
Οὐκρανοὶ Ἀμερικῆς
www.uocofusa.org
Οὐκρανοὶ Καναδᾶ
www.uocc.ca
Καρπαθορῶσσοι Ἀμερικῆς
www.acrod.org
ΛΟΙΠΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Chambésy Γενεύης
www.centreorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Chambésy Γενεύης
www.institutorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας Παρισίων «Ἅγιος Σέργιος»
www.saint-serge.net
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης
www.oac.gr
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης
www.ekklkritis.gr
Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους
www.esphigmenou.gr